لطفا این فراز دعای عرفه امام حسین علیه السلام رو برای ما شرح فرمایید ؟ يا مَنْ تَجَلَّى بِكَمَالِ بَهَائِهِ فَتَحَقَّقَتْ عَظَمَتُهُ مِنَ الِاسْتِوَاءِ كَيْفَ تَخْفَى وَ أَنْتَ الظَّاهِر

22

سوال3412 :
سلام علیکم استاد بزرگوار
لطفا این فراز دعای عرفه امام حسین علیه السلام رو برای ما شرح فرمایید ؟
💐💐💐💐💐 يا مَنْ تَجَلَّى بِكَمَالِ بَهَائِهِ فَتَحَقَّقَتْ عَظَمَتُهُ مِنَ الِاسْتِوَاءِ كَيْفَ تَخْفَى وَ أَنْتَ الظَّاهِر
🌷🔅بسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ 🔅🌷
🔆علیکم السلام
☘️ #جواب3412
🔆🌷ای آن که تجلی نمود با کمال بهائش پس عظمتش به استواء تحقق یافت چگونه پنهان شود در حالیکه ظاهری!
🌱 =ای آن خدایی که اوج بهاء و زیبائی و نیکوئی اش را آشکار نمود پس عظمتش به استواری و گستردگی و چیرگی تحقق یافت تو چگونه پنهان توانی شد در حالیکه ظاهر تنها توئی.

🌱بهاء الهی، معنایش همان بهاء است، به تسامح به نور، زیبایی و نیکویی و ظرافت و فخر معنا میکنیم، البهاء اسمی از اسماء حسنای الهی است، به زبانی، صنعتی از صنایع اولیه الهی است که مرکز نشر عجایب حُسن و جمال الهی است، خدای متعال بهائش را به تمام و کمال به ظهور رساند، خورشید نام بهاء الهی به تمام و کمال درخشید و در اثر درخشش آن، عظمت الهی مستولی گشت، یعنی بهاء الهی در اوجش باعث شد تا عظمت الهی آشکار شود، کمال بهاء الهی سبب شد تا عظمت الهی نظام یابد، در هر چیز عظمتش به برابر هویدا شود. هیچ چیز از عظمت خدا خالی نبوده، بی هیچ چیز و کس و با هر چیز و کس عظمت خدا نمایان است.
🌱چگونه مخفی توانی باشی در حالیکه تنها توئی به ظهور رساننده، روشنی و درخشش و بهاء از توست، توئی که حجاب جمالت نور توست و تو به یقین روشن تر از نوری.
🔅هو یعلم 🔅
بارالها؛ با این همه، باز به تو پناه مى‏ برم و دست به دامن حول و قوه تو مى‏شوم؛ به آن داوریى كه در علم خود، آن را به سوى من رانده ‏اى، خشنودم؛ به همانگونه كه مرا به جریان انداخته ‏اى، در جریانم؛ آنچه را تو از من منظور داشته ‏اى، قصد مى‏كنم؛ در آنچه تو را از من خشنود سازد، بخل نمى‏ورزم زیرا آن را تو، خوشایندم ساخته ‏اى و تلاش خود را از آنچه مرا به آن فرا خوانده ‏اى، دریغ نمى‏دارم به آن اهداف بلندى كه به من شناسانده‏ اى، شتاب مى‏گیرم؛ در آن راهى كه مرا روشن ساخته‏ اى، ره مى‏پویم. در آن آیینى كه مرا بصیرت بخشیده ‏اى، روشنم؛ آنچه را كه به نگهدارى آن، مرا واداشته ‏اى، نگهبانم. پس مرا از نگهدارى خود، به خویش مسپار و از حوزه عنایت خود، بیرون میفكن و از حول و توانبخشى خود، پس میانداز و از آن مقصدى كه با آن به خواسته تو مى‏رسم، خارج مساز و راه كمالم را بصیرت قرار ده و هدف نهایى خلقتم را بر هدایت خود، بنا كن و راه و روشم را بر رشد، بنیانگذار تا بدینوسیله، مرا به آرزویم و آرزویم را به من، برسانى و مرا به آن قلّه بلند قرب و كمال كه از من، خواسته ‏اى و براى آنم آفریده ‏اى و به آن پناهم داده ‏اى، فرود آورى. خدایا؛ اولیاء خود را به سبب من، در فتنه و سختى میفكن و به رحمت خود، آنان را در سایه نعمت معرفت و عبودیت خود، شیداى رحمت خاصّه خویش ساز؛ شیداى گزیده و شیداى رهیده كه طریق مرا، پیمایند و راه راست مرا پى‏گیرند و مرا به شایستگان از اجداد ملحق ساز.
🌼علی ساعی(عبدالله مشکات 110.141(903) 🌼

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.