لطفا این فراز دعای عرفه امام حسین علیه السلام تببین بفرمایید 🌷محَقْتَ الْاثارَ بِالاثَار و مَحَوْتَ الاغْیَارَ بِمُحیطاتِ اَفْلاکِ الْاَنوارِ🌷

21

سوال3407 :
سلام علیکم
استاد گرامی لطفا در مورد این فراز دعای عرفه امام حسین علیه السلام
🌷محَقْتَ الْاثارَ بِالاثَار و مَحَوْتَ الاغْیَارَ بِمُحیطاتِ اَفْلاکِ الْاَنوارِ🌷
آثار را با آثار نابود کردی و…
از معرفت و علوم خود ما را هم بهره مند فرمایید؟
💐💐💐💐💐

🌷🔅بسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ 🔅🌷
🔆علیکم السلام
☘️ #جواب3407
🔆🌷محَقْتَ الْاثارَ بِالاثَار و مَحَوْتَ الاغْیَارَ بِمُحیطاتِ اَفْلاکِ الْاَنوارِ
🌷🔆محق نمودی آثار را با آثار و محو نمودی اغیار را با دیوارهای دایره انوار
🌱امحاق آثار با آثار، غلبه اثر بعدی بر اثر قبلی است، از حیث برتری اثر بعدی، در مثال نور، وقتی نوری بر فراز نور قبلی تابش کند و آن نور قالب باشد نور قبلی ناپیدا میگردد، پروردگار عالمیان هر لحظه به تجدید آفرینش است، به عبارتی آفرینش، هر لحظه آفرینش به حرکت و تغییر و تجدید است، آفرینش نو غیر آفرینش قبلی است، علاوه بر آن، آفرینش نو، برتری خاصی نیز به آفرینش قبلی دارد، پس آثار پروردگار هر لحظه بر آثار پیش از آن قهر و غلبه دارد!
🌱امحاء اغیار با محیطات دایره انوار، شدت احاطه و اشراف و غلبه دایره و مدار روشنایی الهی چنان محیط است که جز روشنایی همان انوار غالب چیزی برای مشاهده نیست، هر چیزی رنگ روشنایی الهی دارد، غیر حق در این عالم ناپیداست چرا که هر چه هست اراده غالب الهی است، علم و نور و قدرت و احاطت الهی است!
🌸پروردگارا آثار جدیدت مجالی برای رجوع به آثار قبلی نمیگذارد، پروردگارا هر که و هر چه هسا آثارت توست که به علم و قدرت تو دریافت میشود و تنها نقش و رنگ آثارت را انعکاس میدهد و در تداوم آن با تجدید آثارت بنده ات نیز تجدید میگردد. خداوندا هر چه هست بنده و مخلوق توست، با غلبه انوار قاهرت جز برای نام و یاد و ذکر و عظمت تو هیچ انعکاس و روشنایی دیگری نیست! تنها نور و روشنایی توست!
🌼علی ساعی(عبدالله مشکات 110.141(903) 🌼

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.