لطفا این فراز را شرح دهید يا مَنِ احْتَجَبَ فِي سُرَادِقَاتِ عَرْشِهِ عَنْ أَنْ تُدْرِكَهُ الْأَبْصَار

17

سوال3409 :
سلام علیکم
استاد بزرگوار، لطفاً از معرفت و علوم خود در مورد این فراز دعای عرفه، ما رو هم بهرمند فرمایید؟
💐💐💐💐💐 يا مَنِ احْتَجَبَ فِي سُرَادِقَاتِ عَرْشِهِ عَنْ أَنْ تُدْرِكَهُ الْأَبْصَار

🌷🔅بسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ 🔅🌷
🔆علیکم السلام
☘️ #جواب3409
🔆🌷 ای آن کسی که در سرادقات عرشش آن چنان محجوب است که ابصار او را در نیابند.
🌱علم و قدرت خدای علیّ و عظیم بر هر چیزی محیط است، عرش را با کرسی و هر چه در آن و بیرون از آن است در بر گرفته، چیزی خارج از اشراف و احاطت او نیست، حواس و ابزار درک موجودات نیز خارج از حوزه این احاطت نیست، هر چیزی در این عالم به علم و قدرت و عظمت او درک می شود و هیچ چیز را توان و قدرت درک او نیست، درک یکسویه از ناحیه خالق هستی قویترین و عالی ترین ارتباط میان خالق و مخلوق است، ارتباطی که مخلوق هیچ نقشی در آن نداشته و تنها و تنها از ناحیه خالق است،
🌱درک شدن مخلوق از ناحیه علم و قدرت و عظمت خالق، به انسان حال ارتباطی خاصی میدهد که از هر درک بصری و سمعی و شمِّی و لذّی و قلبی بالاتر است، به عبارتی و با زبان تسامح میتوان گفت: حس درک شدن عبادی فراتر از هر حس و درکی است که موجود را در آن هیچ نقشی نیست!
🌱سرادقات عرش الهی منطقه علوم خفیه الهی است، خدا با علمش مخلوقاتش را در بر گرفته، زمانیکه خدای علیم بر این علم خود حجابی بیفکند، حس درک شدن دگرگون میشود، حجاب جان علم، از یک حیث حجاب توجه محسوب میشود و از حیث دیگر پوششی است بر درک آزاد «درک شدن». منطقه سرادقات عرش منطقه فارق از ابصار و احساسات است بلکه به صرف وجهه معلومیت است که به ارتباط درک خاص علمی الله بر مخلوق مربوط است.
هو یعلم هو علیم.
🌼علی ساعی(عبدالله مشکات 110.141(903) 🌼

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.