لطفا بفرمایید محل حکومت حضرت مهدی کجا خواهد بود و آیا حکومت ایشان مختص مسلمانان خواهد بود یا کل جهان را در بر میگرد؟

21

سوال2570 :

☘️🔅🌱 سلام علیکم
لطفا بفرمایید محل حکومت ایشان کجا خواهد بود و آیا حکومت ایشان مختص مسلمانان خواهد بود یا کل جهان را در بر میگرد؟
🌸🔆🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🔆🌸
#پاسخ2570
🍀🔅🌷علیکم السلام🌷🔅🍀
🌷🔅🌱بنا به روایات وارده در کنار کعبه اعلام ظهور میفرماید و کوفه را دار الحکومه انتخاب و مقرر اصلی حضرت مسجد کوفه خواهد بود! حکومت حضرت جهانی است، ایشان حجت خدا برای زمینیان و آسمانیان میباشند، یعنی دامنه حکومت مبارکش از محدوده عالم دنیا فراتر است!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.