لطفا درمورد توسل توضیح بفرمائید با توجه به اینکه پروردگار رحمان در آیات مختلف فرمودند که آیا من برای شما بس نیستم ویا بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را

35

سوال3011 :
سلام لطفا درمورد توسل توضیح بفرمائید با توجه به اینکه پروردگار رحمان در آیات مختلف فرمودند که آیا من برای شما بس نیستم ویا بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را
🌷🌸بسم الله الرحمن الرحیم🌸🌷
#پاسخ3011
🌹علیکم السلام
🌼🌿 برای دیدار محبوب و عزیز بهتر است که انسان لباس زیبا به تن نموده و خود را مزیّن و معطر و مرتب نماید؛ که همه آنها نشان ارزش و مقام دیدار شونده است.
🌼🌿وقتی برای رفیق و شفیق و دلدار خود نامه ای مینویسیم، از زیباترین عبارات و زیباترین خط بهره میجوییم.
🌼🌿توسل همان لباس زیبا و زینت و عطر و عبارات و کلام و خط زیباست، که باعث میشود عزت و احترام و پذیرش و قرب آدمی میان محبوب بالا رود.
🌼🌿معصومین علیهم السلام در حکم زیباترین زینت آفرینش و عالی ترین اسباب تلطیف و تزیین و تقریب میباشند.
🌼🌿به خاطر اینکه معصومین علیهم السلام محبوب درگاه خدایند پس بواسطه آنها انسان بهتر به جایگاه قرب الهی دست مییابد.
🌼🌿توسل به این معنا نیست که ما معصومین علیهم السلام را طرف دعای عبادی خود قرار دهیم بلکه به این معناست که حضرات را اسباب دعای بسوی خدا قرار میدهیم.
🌼🌿خواندن خدا با اسماء حسنا یعنی توسل به اسماء حسنا برای خواندن خدا.
🌼🌿واسطه قرار دادن معصومین برای خواندن خدا اتخاذ زیباترین طریق ارتباط با خداست.
🌼🌿کارهای نیکو، اخلاق حسنه، تویت بینش توحیدی، اسماء زیبای الهی، معرفت، علم نافع، حضرات معصومین علیهم السلام اسباب توسل به سوی خدایند.
🌼🌿یادآوری میشود که متوسل شدن به معصوم و دیگر اسباب به معنای دعای عبادی اسباب توسل نبوده بلکه آنها اسباب دعای عبادی ما بسوی خدا هستند.
🌸🔆🌷🔆🌸
جهت مطالعه بیشتر:

🌸🔅هو الحکیم🔅🌸
🌼🔅 #شراب_حکمت29
☀️🌙حکمت توسل🌙☀️
🌸🍃
🔆1-توسل لبیک به فرمان خداست! اذن توسل را خدا صادر نموده و کسی را توان اعتراض نیست.
]
🔆2-توسل بهترین و نزدیک ترین طریق تقرب با خداست و مثل صراط مستقیم دعاست.

🔆3-همانطوریکه هیچ سَمتی را نمیتوان خالی از توجه و نظر خدا قلمداد نمود، اما به فرمان خدا هنگام دعا رو به قبله می‌شویم، همان‌طور نیز علی رغم اینکه خدا بی نیاز از هرگونه وساطت است، اما به فرمانش، معصومین علیهم السلام را واسطه ی حُسن توجه و عنایتاش قرار میدهیم.
🔆4-توسل با التماس دعا متفاوت است هرچند نسبت به هم مشترکاتی نیز دارند، هر دو اَشکالی از توجه بسوی خدا هستند، مثل نماز و روزه که هر یک طریقی خاص برای ارتباط با خداست.
🔆5-توسل در واقع احداث طریق پاک و زیبایی برای ارتباط با خداست چرا که وسیله از پاک ترین و ناب ترین بندگان خدایند.
🔆6-همانطوری‌که وضو ارتباط انسان با خالق را تلطیف می‌کند توسل نیز ارتباط بین خالق و مخلوق را تزیین و تعطیر می‌کند.
🔆7-در توسل ما واسطه را محترم تر از خالق در نظر نمی‌گیریم، خدا رحیم ترین و رئوف ترین کس نسبت به بنده‌ی خویش است و هیچ کسی حتی خود شفیع توان سبقت از او را ندارد.
🔆8-در شفاعت ما شفیع اول را خود خدا میدانیم چرا که قبل از خلقت خلایق خود را شفیع نامیده و از اسماء حسنای پروردگار است.در واقع به شفاعت پروردگار معصومین شفیع ما میشوند.
هُوَ الشَّفِيع‏، هو أَشْفَعُ الشَّافِعِين‏
🔆9-واسطه بودن معصوم در توسل به معنای مانع بودن آنها نیست خدا از هر چیز به انسان نزدیکتر است هم متوسل و هم اسباب توسل را در بر گرفته است.
🔆10-خدا به اراده اش هستی و وجود اسباب را حفظ میکند و گرنه نه ما نه سبب و وسیله‌ای وجود نخواهد داشت.
🔆11-ما معتقدیم که خدا از وسایل و اسباب و واسطه به توسل کننده نزدیک تر است در هر وساطت و شفاعتی، خداست که ما را به اسباب و اسباب را به مرتبط می‌سازد.
🔆12-ما معتقدیم که توسل و استشفاع باید عاملی برای تقرب بسوی خدا باشد در غیر اینصورت در طریق توسل و استشفاع خطا کاریم.
🔆13-ما فقط خدا را مجیب و قاضی حوائج خود میدانیم وساطت اسباب تنها بخاطر خواست و رضایت خداست.
🔆14-ما موثر اول و آخر را خدا میدانیم هیچ مخلوق محبوب و مغضوبی هیچ استقلالی از خود ندارد، تاثیرات نیک و بد از طرف مخلوقات فقط به اذن الله است.
🔆15-هر تاثیر را خدا موثر ساخته هر فعل خرد و عظیم به اذن خدا دارای اثر است. اوست که توان بخشی میکند تا فعلی از مخلوق تحقق یابد چه حرکت الکترون باشد چه کهکشان.
🔆16-هر میوه ای را که باغبانی در ظاهر به بار می‌آورد زارع اش خداست هر طبیبی که به ظاهر مریضی را طبابت میکند درمان بخش اش خداست هر مستشفیعی که شفاعتش پذیرفته میشود در واقع شفاعت خداست، هر لطفی که از معصومی به ما میرسد معطی‌اش خداست.
🔆17-تحقق تمام نیاز های دنیوی و اخروی به کمک خداست کمکی که مردم در امور روزانه از یکدیگر میگیرند اگر حقیقتاّ خدا را را معین خود ندانند مشرک هستند، این امر در توسل هم صادق است.
🔆18-استعانت عادی و غیر عادی نداریم عزت و قدرت فقط از آن خداست تحقق هر امری چه کوچک و چه بزرگ با اذن و اراده اوست و تنها به خواست اوست که نحوه تحقق اراده و ظهور قدرت اش را تعیین میکند. جه بی واسطه و چه با واسطه چه خود این گنبد هستی را بنا کند جه با اراده او علی ع در خیبر گشاید، در هر دو حال ظهور قدرت خداست.
🔆19-در توسل، اسباب و وسایل را مخلوق خدا میدانیم و هیچ سهمی از اولوهیت و قدرت و توانایی برای آنها قایل نیستیم تلقی ربوبیت -هر چند با نظر حقیرانه به مقدار کم- برای هر کسی هر چند حضرات معصومین ع شرک محض است.
🔆20-در التماس دعا حضرات را واسطه خود در عرضه حاجات خود بسوی خدا قرار میدهیم در واقع آنها را سفیر خود در ارتباط با پروردگار میدانیم، اما این ایمان و باور را داریم که خدا قبل از عرضه ی حاجات مان به آن ها علم و آگاهی دارد و تنها این نوع عرضه حاجات صرف تحکیم و تلطیف روابط بندگی است که به بنده افاضه میشود و خدا بی نیاز از هر ارتباطی است.
🔆21-توسل پرستش نیست بلکه خود توسل مثل دیگر مراسم عبادی اسباب پرستش الهی است.
🔆22-در مسایل هر چند بنظر عادی مثل خرید و فروش و کار و تلاش و درمان و غیره هر نوع کمک گیری و یا هر امدادی فقط و فقط از طرف خداست .
🔆23-ما معصومین علیهم السلام را اسماء حسنای خدا میدانیم و با اسمائش ذات بی مثالش را مورد خطاب قرار میدهیم. ما اسم خدا را مخلوق خدا میدانیم و آنها را عین ذاتش تلقی نمیکنیم. هر کس اسم را پرستش کند مشرک است.
اگر اسماء الهی نبودند بخاطر فقر ذاتی مان امکان ارتباط شیرین بنده با خالق برقرار نمیشد.توسل به حضرات شیرینی ارتباط با خداست.
🔆24-ما حضرات را باب الله حبل الله و…میدانیم که با آنها رو به سوی خدا میکنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.