لطفا در صورت صحت سند و تایید حدیث آن را شرح و توضیح بفرمایید “علي ممسوس في ذات اللَّه تعالى‏”

43

سوال۳۲۸۸:
لطفا در صورت صحت سند و تایید حدیث زیرآن را شرح و توضیح بفرمایید .👇
علي ممسوس في ذات اللَّه تعالى‏
اجرکم عندالله

🌸🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🌸
#پاسخ3288
🌹سلام علیکم
🌸🌷حدیث فاقد سند متصل بوده و علی رغم نادیده گیری سند، متن بدون تاویل موحدانه فاقد اعتبار است و با نصوصات و فطریات نامتناسب است، مگر با تاویلی مدبرانه که خارج از تکلف نیست، به پاسخ های قبلی در این رابطه مراجعه فرمایید.
🔆 #سوال838
🔆 #سوال2743
🔆 #سوال2747 و تکمله آن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.