لطفا در مورد این حدیث توضیح بفرمایید “أكْذِبِ السِّعَايَةَ وَ النَّمِيمَةَ. بَاطِلَةً كَانَتْ أَوْ صَحِيحَةً”

31

سوال۲۹۸۸:
لطفا حدیث ذیل را توضیح بفرمایید 👇
ممنون
🔆🔅 أكْذِبِ السِّعَايَةَ وَ النَّمِيمَةَ. بَاطِلَةً كَانَتْ أَوْ صَحِيحَةً🔅🔆
🔅🔆چغلی و سخن چینی را دروغ شمار هر چند که باطل یا صحیح باشد🔆🔅
🌸🌿🌷🌸بسم الله الرحمن الرحیم🌸🌷
#پاسخ2988
🌹علیکم السلام
🌼🌿 سعایتگر و نمّام نیت خیری از عمل خود ندارد، اگر باطل باشد انسان دروغی را تکذیب نموده، اگر صحیح باشد سعایتگر و نمّام را تکذیب نموده!
اگر انسان چنین اشخاصی را تصدیق نماید اهل شرّ را تقویت نموده و یار و یاور مفاسد و نیات آنها گشته است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.