لطفا در مورد به پرواز در آمدن روح و این که ما یک روح بیشتر نداریم و مشغول زندگی دنیائی خود هستیم ولی در عین حال روح به پرواز در می آید و هیچ خللی در جسم ما ایجاد نمی شود توضیح بفرمائید

39

سوال2849 :
سلام علیکم
جناب استاد لطفا در مورد به پرواز در آمدن روح و این که ما یک روح بیشتر نداریم و مشغول زندگی دنیائی خود هستیم ولی در عین حال روح به پرواز در می آید و هیچ خللی در جسم ما ایجاد نمی شود? توضیح بفرمائید
🌷🌸بسم الله الرحمن الرحیم🌸🌷
#پاسخ2849
🌹علیکم السلام
🌼🌿نفس و حقیقت وجودی آدمی دارای چهار روح و صاحب قلب و به عقل و قوای مربوطه اش مجهز است که همه این جهاز با رموزی خاص با یکدیگر در ارتباط و پیوند و پیوستگی خاصی هستند، در پرواز هر یک از ارواح ریشه به اصل وجود متصل و جوانبش در کرانه ها به پرواز در می آیه به مثل خورشید که مرکزش ثابت و پرتوهایش به آفاق مختلف انتشار مییابد، تنها زمانی که ریشه قطع گردد زمان رحلتش فرا میرسد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.