لطفا در مورد سوال “من کیست؟” توضیح بفرمایید

34

سوال2194 :
سلام. وقت بخیر. استاد بزرگوار لطفا در مورد این سوال بیشتر توضیح دهید. سپاسگزارم.
من کیست؟
🌸🔆🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🔆🌸
#پاسخ2194
🍀🔅🌷علیکم السلام🌷🔅🍀
🌷🔅🌱 در #پاسخ2190 در حد توان به سوال مذکور پرداخته شد، مضافا اینکه!
🌷🔅🌱«من» همانم که میگویم «من» کیستم؟ اینکه میگویم «من» کیستم! به این دلیل است که به این حقیقت اعتراف میکنم که با اینکه «من» «من» هستم اما نمیدانم کیستم، چرا که معلوم اویم و او عالم من است، به علم او «من» «من» هستم اما تنها او علیم است و «من» فقط معلوم و مخلوق اویم و او از «من» به «من» نزدیکتر است پس تنها با او باید خود را یعنی «من» را بشناسم.
🌷🔅🌱زمانی که معلوم به علم تغییر یابد خواهم فهمید که «من» کیستم!
🌷🔅🌱معبودا مرا به من بشناسان! تا بدانم که «من» کیستم تا بتوانم به فیض معرفتت نائل گردم، یعنی به دروازه ی شناخت تو نائل گردم!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.