لطفا در مورد (من ) یا خود اصلی انسان که به عنوان شاهنشاه بدن از آن یاد نمودید ؛ توضیح کامل بفرمائید.

36

سوال۲۸۵۶:
🌵لطفا در مورد (من ) یا خود اصلی انسان که به عنوان شاهنشاه بدن از آن یاد نمودید ؛ توضیح کامل بفرمائید.
🌷🌸بسم الله الرحمن الرحیم🌸🌷
#پاسخ2856
🌹علیکم السلام
🌼🌿حقیقت آدمی با عناوین مختلفی مثل «نفس، مَن، خود خودش، ماهیت، کینونت، ذات و …» میتواند نام برده شود. که نور و روح و ارواح و قلب و عقل و جسم و اعضا و جوارح و جوانح و دیگر متعلقات را داراست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.