لطفا در مورد نظریه اتحاد عاقل و معقول ، راهنمایی فرمایید

35

سوال1530:
لطفا در مورد نظریه اتحاد عاقل و معقول ، راهنمایی فرمایید . با تشکر
🌸🔆❄️بسم الله الرحمن الرحیم❄️🔆🌸
#پاسخ1530
🍀🔅🌟سلام علیکم🌟🔅🍀
🌻🍀🌱🌱🍀🌻
🔆🔅🌱با قبولی این نظریه به نوعی به تغییر پذیری عاقل در مسیر معقولات را می پذیریم، گویا که عاقل در ذات خود به اشکال مختلفی تبدیل و از این تبدیلات به معقولات تفسیر میشود . در این سیر ، تعقل شیء معنایش به تبدیل عاقل به هیئت عقلی شیء میتواند مراد باشد، در واقع در این شرایط مواجهه ی عاقل با اشیاء همانا انقلاب و تحول آن است، پس با این عنوان عاقل تنها میتواند به هیئت واحدی تبدیل یابد و در مسیر تعقلات، دائما هیئات عقلی معدوم و هیئت جدید پدیدار شود و این امر به منزله عدم پدیدار شدن هیئات عقلی است چرا که معقول واحد که با عقل وحدت دارد فقط نمایشکر آحاد خواهد بود و هیچ نظم و انتظامی از معقولات ایجاد نخواهد شد! لذا این قاعده نیاز به نقّادی های خاص و حادّ خود را داراست و پذیرفتنش به این سادگی نخواهد بود!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.