لطفا متن ارسالی را نقد بفرمایید (موضوع : “هیچ خبر و روایت تاریخی نمی‌تواند یقین آفرین باشد حتا خبر متواتر”)

29

سوال2735 :
سلام لطفا متن زیر را نقد کنید

سلام اقا و یا زلال اختران، هیچ خبر و روایت تاریخی نمی‌تواند یقین آفرین باشد حتا خبر متواتر هر چند تعداد تواتر بیش از ۵ تا و تا۵۰۰ نفر باشد. پیشرفت علوم تاریخی این مساله را روشن کرده که تعدد خبر و تعداد ناقلین خبر نمی‌تواند دلیل بر قطعیت یک خبر باشد.اینکه برخی اصولیین خبر متواتر را بخاطر عدم احتمال تبانی و همدستی ناقلین خبر را قطعی دانسته‌اند موجه نیست. آنچه در خبر مهم است تعداد مشاهده‌گران یک حادثه و رویداد تاریخی است نه تعداد نقل کنندگان یک خبر. در نقل یک خبر اگر ۵نفر مرد، ۵ نفر زن و ۵ نفر شیعی و ۵ نفر سنی و ۵ نفر غیر مسلمان باشند اعتبار آن بیشتر از خبر متواتری است که ۵۰۰ نفر شیعه دوازده امامی آن را نقل کرده‌باشند.و لذا برخی اصولیین گفته‌اند خبر متواتر فقط افاده علم نظری می‌کند و شهید صدر نیز یقیین حاصل از خبر متواتر را یقین استقرایی می‌داند نه یقین استنباطی.
به هر حال باید یادآور شد آنچه عقل را به محاق برد و جامعه مسلمین را به خاک مذلت نشاند همین اخباریگری بود.

🌷🌸بسم الله الرحمن الرحیم🌸🌷
#پاسخ2735
🌹علیکم السلام
🌼🌿تردید در صحت خبر متواتر میبایست با دلایل قطعی همراه باشد کسی که به جدال با خبر متواتر بر خیزد اگر دلیلی قاطع بر تردید خود ارائه نکند به عناد و مغالطه متهم میشود.
🌼🌿 قطعی الصدور بودن خبری به گواه عقل و دل است، یعنی چه خبر متواتر و چه آحاد باید به تایید قلبی با گواه عقل همراه باشد.
🌼🌿در حدیث غدیر ناقلان همان شاهدان رویداد هستند! و بیشترشان از اهل سنت میباشد. واقعه غدیر هم به استقراء و هم به استنباط قابل اثبات است، هم به قرآن هم به روایات و هم به نقل تاریخی روشن و آشکار است.
آنچه جامعه مسلمین و کل ملل را به خاک مذلت میکشاند انکار حقیقت است. کسی که خورشید را منکر شود کوری را به دیگران هدیه دهد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.