لطفا متن موجود در سوال را نقد بفرمایید !

28

سوال1320 :
استاد، نظر جنابعالی در مورد این متن چیست؟ درمحضربزرگان 💠💠 👈 خیلے نگو من گناهکارم… 👈 هے نگو من گنه کارم…👈 این را ادامه نده تا خودت هم به این یقین برسے…👈 روے صفات خوب و کارهاے خوبت کار کن…👈 تا روے اونها به یقین برسے…👈 معصیت را به یقین نرسان…👈 ایمان را به شک تبدیل نکن…👈 تاثیر_زبان اینست که اگر چهار مرتبه بگویے ، بیچاره ام و عادت کنے ، اوضاع خیلے بے_ریخت مے شود… .👈 همیشه بگوییـــــد :…🌺 الحـــــمدلله…🌺 شکر_خـــــدا…👈 بلکه بتوانے دلت را هم با زبانت همراه کنے… 👈 اگر پکر هستے دو_مرتبه همراه با دلت بگو الحمدلله… 👈 آن وقت غمت را از بین مے برد..
🌸🔆❄️بسم الله الرحمن الرحیم❄️🔆🌸
#پاسخ1320
🍀🔅🌟سلام علیکم🌟🔅🍀
🌻🍀🌱مبادا درد و مرض خود را از طبیب مخفی داریم🌱🍀🌻
🔆🔅🌱جملات مذکور شبیه این است که به کسی توصیه نمایند که مبادا خود را تمیز کنی، مبادا به حمام روی، بلکه تصور کن که تمیزی تصور کن که پاکی
🔆🔅🌱جملات مذکور شبیه این است که کسی درد و مرض و نیاز خود را فراموش کند و تنها در برابر درد بگوید که من سالم هستم و اگر تظهار درد کند گویا که یقین خود را به شک تبدیل نموده، و یا در برابر نیاز خود هیچ تلاشی نکند و تنها به این بسنده کند که من بی نیازم. به این میگویند حماقت محض!
🔆🔅🌱یادمان باشد که قبل از زینت خانه بایستی آن را آب و جارو کنیم، چرا که هر گونه زیور بر جان چرک و کثافت دوام و حظ و لذت و زیبایی نخواهد داشت!
🔆🔅🌱هر گونه اظهار کاستی و نیاز و درد و … برای معبود – نه برای بنده ی خدا- باعث سربلندی و روحیه و درمان و بی نیازی و … خواهد شد، چرا که اظهار چنین حقایق بدیع صرفا محض خاطر خودمان است که به حقیقت وجودی خودمان برسیم و قامی در شناخت خود برداریم!
🔆🔅🌱هر گونه حمد و شکر در برابر ذات یگانه بی همتا زیباست، اما نبایستی استغفار و انابه و توبه به فراموشی سپرده شود، چرا که اگر سیاهی جان زدوده شود فروغ حمد و شکر فروزانتر خواهد بود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.