لطفا نظرتان را در مورد این شعر حافظ بفرمایید ( نگویمت همه ساله می پرستی کن /سه ماه می خور ونه ماه پارسا می باش)

25

سوال2894 :
سلام علیکم
جناب استاد لطفا این بیت از شعر حافظ که می فرماید
نگویمت همه ساله می پرستی کن
سه ماه می خور ونه ماه پارسا می باش
تفسیر بفرمائید آن چه که از این شعر استنباط می شود مدت معینی را دنبال زهد و پارسائی باش آیا این استنباط درست است?
🌷🌸بسم الله الرحمن الرحیم🌸🌷
#پاسخ2894
🌹علیکم السلام
🌼🌿از جمله مسائل مهمی که در تحلیل و شرح ابیات حافظ باید ملاحظه نماییم عبارتند از:
☘️🌿ادبیات حافظ هیچ همسویی با ثقلین نداشته و یک ادبیات مستقل بوده و هر کس میتواند با تاویل و تفسیر مفردات آن شروح و تعبیرات مختلفی را از آن اخذ نماید.
☘️🌿نباید در شرح ابیات حافظ و تطهیر شخصیت او خود را به تکلف انداخته و با تاویلات ناصحیح راه درک حقیقت را سنگلاخی نماییم.
☘️🌿اگر برای حافظ شخصیتی معنوی قائل باشیم این امر به هیچ وجه به او وجهه معصومیت نمیدهد و امکان خطا و لغزش را از او بعید نمیکند.
☘️🌿نسبت به این بیت حافظ توجیه و تاویلاتی وارد شده که دارای ایراداتی اساسی که موجب ایجاد سوالات بی جواب میگردد.
☘️🌿اگر سه ماه را رجب و شعبان و ماه رمضان بگیریم که سالک خود را وقف صد در صد محبوب نماید و در نه ماه خود را از این تقید رها کند، باز توجیه نمیگردد، اولا اینکه با متن هم خوانی ندارد و از طرف دیگر سه ماه مذکور تقیدات را برای ماه های دیگر افزون میسازد نه اینکه رهیدگی را تجویز نماید.
☘️🌿بنده برای توجیه این بیت حافظ قصد به تکلف افتادن را ندارم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.