لطفا نظرتان را در مورد فیلم ارسال شده بفرمایید

42

سوال۳۲۳۷:
لطفا دیدگاه خود را در مورد این فیلم بیان بفرمایید.
🌸🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🌸
#پاسخ3237
🌹سلام علیکم
🌷🔆وظایف عالم و عالمیان در قبال منجی، چه موجود و چه موعود نه به نوع رویکرد و تمایلات آنها بلکه به آئین نامه مدون از ناحیه حضرت حق در مورد آنها برگشت دارد.
🔆قبل از موضوع منجی، موضوع حجت الهی بر عالم دنیا غلبه دارد، باور درست بر بقاء زمین به وجود و موجودیت حجت الهی در کره زمین مشروط است.
🔆موعود دارای دو جهت خاصی است، یک جهت آن به موجودیت او و جهت دیگرش به تحقق وعده الهی با موعود رجوع دارد. وعده موجودیت حجت آخر الهی با تولد آن حضرت در روی زمین تحقق یافته و تحقق وعده الهی موعود به گاه ظهور حاصل خواهد شد! وظیفه عالمیان تبعیت از حجت الهی در هر شرایطی است، چه به زمان غیبت و چه به زمان ظهور، در هر دو زمان واجب میباشد، هر دوره خاص چه عصر غیبت وظایف ویژه آن زمان و عضر ظهور نیز وظایف ویژه دیگری را خواهد داشت.
🔆 عالم دنیا قبل از ججت دوازدهم پذیرای یازده حجت الهی بوده که حکم تبعیت او بر همه آنها واجب بوده و این امر بر حجت دوازدهم خدا نیز واجب است. و همه وظیفه دارند تا به تکالیف خود در عصر غیبت حضرتش عمل نمایند شکل تکالیف آنها در عصر ظهور تغییر خواهد نمود. تبعیت با اعمال معنا مییابد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.