لطفا ویدیو ارسال شده در مورد نماز اول وقت می باشد نقد بفرمایید.

35

سوال۳۲۱۵:
لطفا ویدئو زیر را تحلیل و در صورت لزوم نقد بفرمایید . ممنون 👇👇
[ویدیو]
🔹نماز اول وقت
🌸🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🌸
#پاسخ3215
🌹سلام علیکم
🔆🌷بیشک نماز اول وقت تمام منافع مذکور در سخن گوینده را دارا بوده و علاوه بر آن خیرات و برکات و منافع غیر قابل احصاء دیگری هم دارد که از توان تصور و بیان خارج است. اما:
🌷🔆هر کس نماز را بخاطر هر یک از منافع مذکور و غیر مذکور بخواند و یا به خاطر همانها اقامه اول وقت نماز را مقدم دارد از فوق خیرات و منافع که قرب و لقاء الله است، محروم خواهد بود، به حتم لذت قرب الهی با هیچ منفعتی قابل قیاس نیست .
🔆🌷هر گونه هدف گذاری _ غیر قرب الهی_ در اقامه نماز، از خلوص نماز کاسته و در مواردی از مصادیق شرک به خدا محسوب میشود. به یقین قرب الهی در نیت اول وقت اقامه نماز، فوق تمام منافع عالم را در جان خود دارد.
🌸نیت واحد در نماز، اصل و کلید اجابت نماز است. نیت واحد برای خدای «واحد» و «احد»
☘️🌱 #سوال۳۲۱۵_1+
باعرض سلام خدمت استاد
با توجه به مفاهیم الکترو مغناطیس برای ایجاد اختلاف پتانسیلی در یک مدار اگر به فرض مثال به یک جسم رسانا که بار های الکتریکی آن به صورت کاتوره ای پخش شده است یک میدان مغناطیسی یا الکتریکی اعمال شود موجب ایجاد یک اختلاف پتانسیل و در نتیجه شارش بار های الکتریکی می شود همچنین به سبب وجود جریان دافعه به واسطه ی نزدیک شدن الکترون به هسته ، الکترون ها همواره در مدار هایی در حال چرخش به دور هسته هستند .
باتوجه به اینکه هر پدیده ای برای اعمال حرکت نیازمند انرژی حال به هر واسطه ای است ( به فرض مثال اتومبیلی که نیازمند بنزین برای تامین انرژی حرکتی است ) زنده بودن سلول ها و اتم ها ی وجود انسان آیا به واسطه ی اعمال یک نیروی خارجی ( مانند میدان الکتریکی خارجی که سبب ایجاد اختلاف پتانسیل می شود و عامل شارش بار می باشد ) است ؟
به طور کلی زنده بودن به چه معنی است چه زمانی یک سلول زنده است ؟
🌸🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🌸
#پاسخ3215_1+
🌹سلام علیکم
🔆🌷عناصر و محلولهای شیمیایی و عناصر خاص که از بیرون بدن تامین میشود سوخت سلولهای بدن را تامین میکند!مهمترین نکته در نحوه ایجاد فعل و انفعالات درونی سلولی است، چرا که صرف عناصر و مواد لازم تولید نظم و حرکت و تحول نمیکند! همانطوریکه میدانیم سلول یک سامانه هوشمندی است که با تامین سوخت لازم آن مثل یک کارخانه عظیم راه اندازی میگردد! سوال در چگونگی تحول پذیری و راه اندازی و نحوه عملکرد عجائب سلولی است!
🌷🔆هر سلول علاوه بر نیروهای شناخته شده درونی و بیرونی اش، تحت احاطه و مدیریت نیروهای ناشناخته خاصی است که دانشمندان عصر حاضر برای کشفش به کاوشکری آن مشغولند.
🔆🌷به زبان مشکاتی میتوان چنین بیان نمود که یک سلول، و یا یک اتم و یا یک تک ذره به فرمان خدا توسط نیروهای ملکوتی و جبروتی تدبیر میگردند و خدا از فراز همه آنها بر همه آنها اشراف داشته و همه را تدبیر میفرماید! یعنی تک تک نیروها را در مقام خاص شان تدبیر فرموده و نیرویشان را تامین میفرمایند!
🌷🔆خالق بی نظیر در زنجیره علتها و معلولها همه آنها را چه از حیث بقاء وجودشان و یا تامین نیرویشان متحول میسازند.
دستورالعمل های هر موجود-تکوینیات آنها- در هر سطح چه اتمی چه کهکشانی به جان موجودات تزریق شده یعنی علوم لازم به جانشان توسط خالق هستی الهام شده و آنها را به شور و جنبش و حرکت وامیدارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.