ما چطوری میتونیم خدارو ببینیم؟

28

سوال2047:
(سوالهایی هست که بچه های ابتدایی سوال کردن)
ما چطوری میتونیم خدارو ببینیم؟؟؟
🔆🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🔆🌸
#پاسخ2047
🍀🔅🌷علیکم السلام🌷🔅🍀
🌷🔅🌱ما نمیتوانیم خدا را ببینیم اما خدا ما را میبیند و او که ما را می بیند در این حالت ما به نشاطی میرسیم که با هیچ چیز دیگری به آن نمیرسیدیم !
🌷🔅🌱ما با دیدن چیزها به فهم و درک میرسیم اما او که ما را میبیند بدون اینکه خود بخواهیم و بتوانیم با خدا به فهم هر چیزی میرسیم!
🌷🔅🌱خدا چشمان ما را آفریده تا آیات او را ببینیم، ما نیازی به دیدن او نداریم چرا که برای ما دلی آفریده که با آن خدا را دوست میداریم و با او ارتباط پیدا میکنیم که هیچ چیز دیگری به پای آن نمیرسد! دلمان بالاتر از چشمان است و همچنین برتر از دیدن است!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.