معنای زیبایی چیست؟

31

سوال۳۰۳۲:
لطفا بفرمایید:
معنای زیبایی چیست؟
🌷🌸بسم الله الرحمن الرحیم🌸🌷
#پاسخ3032
🌹علیکم السلام
🔆🌿زیبایی معرفتی خاص از وراء حجاب است، زیبایی کشف پرتوی از خورشید اسم مبارک جمیل است. زیبایی جلوه ای از جلوات حق و حقیقت صنع و خلق حضرت صانع و خالق بر ادراک قلوب است. زیبایی حسی است از حواس پنهانی دل.
🌼🌿زیبایی مزه ای است از طعم عظیم دیدار حق.
زیبایی آدرس و تابلوی مقصد اعلاست.
زیبایی جذبه مرکز جذات بر کنه دل آدمی است.
زیبایی آیت و پیام خاص خدای علیم است، زیبایی ظاهری از باطن حقایقی خص و مخفی و صنفی از معمای هستی است.
🌼🌿زیبایی از صنف فرا فهم و از منطقه ای از مناطق سویدای دل آدمی است. زیبایی به واقع فهمیدنی نیست و در فهرست ادراکات آدمی از طبقات خاص ملکوتی آن است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.