مقصود از دل شکسته چیست که خدا در آن است آیا کسی که از همه ناامید شده و خسته است؟ چون گاهی مواقع دل شکستگی به جهت غمگینی برای امور مادی و دنیایی است

7

سوال2392:
مقصود از دل شکسته چیست که خدا در آن است آیا کسی که از همه ناامید شده و خسته است؟ چون گاهی مواقع دل شکستگی به جهت غمگینی برای امور مادی و دنیایی است
🌸🔆🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🔆🌸
#پاسخ2392
🍀🔅🌷علیکم السلام🌷🔅🍀
🌷🔅🌱البته مطلب مذکور به این شکل در روایت وارد نشده، میتوان چنین بیان نمود که مظلوم تر از صاحب دل شکسته وجود ندارد، کسی که دلش بشکند لطیف ترین عنصر آفرینش اش شکسته است. و خدا از هر کس مهربانتر و دلسوزتر است، حتی از خود شخص و والدین اش نسبت به آن شخص.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.