منظور ازینکه تو روایات اومده (( الاسماء و الصفات مخلوقات )) یعنی چی ؟

34

سوال1521:
منظور ازینکه تو روایات اومده (( الاسماء و الصفات مخلوقات )) یعنی چی ؟
🌸🔆❄️بسم الله الرحمن الرحیم❄️🔆🌸
#پاسخ1521
🍀🔅🌟سلام علیکم🌟🔅🍀
🌻🍀🌱🌱🍀🌻
🔆🔅🌱مخلوق بودن اسماء معلوم بوده و اما در مخلوق بودن صفات همین بس که ما از صفات مفهومی را اخذ میکنیم و ذات کبریایی از هر گونه فهمی برتر و بالاتر است پس صفات نیز گونه ی خاصی از مخلوقات الهی است! به دلیل پرداخت مکرر به موضوع مذکور از تکرار مطالب خودداری میشود!
🌻🔅🌱 و كَانَ اللَّهُ وَ لَا ذِكْرَ وَ الْمَذْكُورُ بِالذِّكْرِ هُوَ اللَّهُ الْقَدِيمُ الَّذِي لَمْ يَزَلْ وَ الْأَسْمَاءُ وَ الصِّفَاتُ مَخْلُوقَاتٌ وَ الْمَعَانِي وَ الْمَعْنِيُّ بِهَا هُوَ اللَّهُ الَّذِي‏

به #پاسخ784 #سوال786 و … مراجعه شود
🍀 با تشکر از لطفتون … متاسفانه حقیر در مورد پاسخ هایی که برای عدم عینیت صفات با ذات خداوند دادین، باز هم بدلیل کم عقلی قانع نشدم استاد و همچنان به عینیت صفات با ذات قائلم…
🌸🔆❄️بسم الله الرحمن الرحیم❄️🔆🌸
#پاسخ1521 تکمله
🍀🔅🌟سلام علیکم🌟🔅🍀
🌻🍀🌱🌱🍀🌻
🔆🔅🌱شرط عینیت صفات الهی با ذات الهی ، وحدت و یگانگی صفات الهی است یعنی، بایستی تمام صفات الهی به صفت واحد برگردند، و آن صفت واحد همان ذات الهی باشد(نه عین چرا که دو عین یکجا نمیتواند جمع شود)، در این حالت بایستی هیچ درک و شناختی از آن صفت تحصیل نشود، چرا که هر شناختی از آن به شناخت ذات غیر قابل شناخت برمیگردد که محکوم و مردود است؛ زیرا که هر شناختی احاطه شناسنده به شناخته شده را میرساند و ذاتی که احاطه شود محدود و مخلوق است و این از ساحت حق به دور است،
🔆🔅🌱از نگاه دیگر صفاتی که منصوب به صاحت مقدس الهی هستند بعضا در ضدیت هم هستند مثل صفت رحمت با لعنت( یا غضب)، ذاتی که میبایست با رحمتش یکی شود در عین حال همان ذات میبایست با غضبش هم یکی شود، که به یقین به بداهت موضوع امکان ناپذیر است، چرا که رحمت با غضب میبایست یکی شود!
🔆🔅🌱کلام مولا مثل کوکب درّی میدرخشد که میفرماید: «وَ كَمَالُ تَوْحِيدِهِ نَفْيُ الصِّفَات‏»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.