منظور از اهل در این حدیث چه کسی یا کسانی است؟”خَيرُكُم خَيرُكُم لأَهلِهِ و َأَنَا خَيرُكُم لأَهلى ما أَكرَمَ النِّساءَ إلاّ كَريمٌ و َلا أَهانَهُنَّ إلاّ لَئيمٌ؛”

50

سوال3255:
بسم الله الرحمن الرحیم
منظور از اهل در این حدیث چه کس یا کسانی است؟
خَيرُكُم خَيرُكُم لأَهلِهِ و َأَنَا خَيرُكُم لأَهلى ما أَكرَمَ النِّساءَ إلاّ كَريمٌ و َلا أَهانَهُنَّ إلاّ لَئيمٌ؛
🌸🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🌸
#پاسخ3255
🌹سلام علیکم
🌷🔆مراد از اهل، خانواده است. والدین و خواهر و برادر و زن و فرزندان را شامل میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.