من به خدا ایمان کامل دارم، واجبات را هم به جا می آورم،اما بعضی وقتها نمی دانم خدا را چه گونه تجسم کنم؟

21

سوال2665 :

🍀🔅🌱سلام و ادب خدمت استاد بزرگوار
(استاد مهمانان عزیزمون از آلمان و اتریش چند تا سوال دارن
من به خدا ایمان کامل دارم، واجبات را هم به جا می آورم،اما بعضی وقتها نمی دانم خدا را چه گونه تجسم کنم؟ این مسئله آزارم می دهد.

🌸بسم الله الرحمن الرحیم🌸
#پاسخ2665
علیکم السلام🔅🌻🌼
🌹🌸🌸🔅هر چیز مجَسَّم محدود در حیطه قوای عقلی و فکری و فهمی تجسم کننده میباشد و خدای والا و عظیم برتر از آن است که جسمیت یابد و محدود به فهم و درک مخلوقاتش باشد.
🌹اینکه شما خود را از تجسم خالق درمانده مییابید نشان از فطرت پاک خداشناسی تان دارد که باعث شده که به این حقیقت مُسَلَّم که خدا تجسم ناپذیر است به این شکل خاص اعتراف نمایید.
🌹معمولا تجسم و تحلیل موضوع برای رسیدن به علم و شناخت نسبت آن موضوع میباشد در حالیکه در عالم وجودمان خدا معروف ترین و شناخته ترین حقیقت است. ما با او به شناخت مجهولات میرویم ، از نور اخذ روشنایی میکنند و افکندن نور بر جمال نور برای رویت سیمای همان نور محال است چرا که ما با همان نور به رویت اشیاء موفق میشویم.🔅
🌹زیباترین طریق برای ارتباط با پروردگارمان راز و نیاز و گفتگو با او در خلوت و جلوت است که قریب و نزدیک بودنش را با تمامت وجودمان حس خواهیم نمود، و درک این امر که با او می بینیم و می شنویم و … و لذت میکشیم و زیبایی را تجربه میکنیم به معروف و حاضر بودنش و همچنین به معیت او با خودمان پی خواهیم برد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.