من کیست یا چیست؟

36

سوال۳۲۴۳:
سلام علیکم
من کیست یا چیست؟
🌸🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🌸
#پاسخ3243
🌹سلام علیکم
🌷🔆«من» به یک نظر همان «یک» هر موجودی است که موجودات با آن دویی نپذیرنذ و گواه ازل و ابدی هر فرد در شهادت به یگانگی و وحدت پروردگار واحد و احد است..
«من» پیش از هر کیسنی و چیستی است! حقیقت وراء ثبوت و دون هر تغییر.
«من» همان شناسنامه و اصل هر فرد و فارغ تعلقات.
«من» همان مخفی آفاق حواس و ادراکات. «من» همان است که ملذذ و یا معذب است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.