مگر خدا انسان را به عنوان خليفه در زمين جعل نكرده بود چرا او رادر بهشت سكونت دادتا به واسطه خطا به زمين نزول يابند؟

27

سوال2825:

مگر خدا انسان را به عنوان خليفه در زمين جعل نكرده بود چرا او رادر بهشت سكونت دادتا به واسطه خطا به زمين نزول يابند؟
🌷🌸بسم الله الرحمن الرحیم🌸🌷
#پاسخ2825
🌹علیکم السلام
🌼🌿همانطوریکه در پاسخ قبلی بیان شد، حضرت آدم علیه السلام در بهشت دنیوی بوده و همان جایگاه میتوانست پایتخت رهبری زمین باشد!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.