میخوام بدونم دختر خانمهایی که همه ی حرف های خدا رو گوش میکنن و به خاطر رضای خدا حجاب میکنن خدا چه پاداش و هدیه ای بهشون میده؟

37

سوال3127 :

(سوالات خواهر کوچولو)

میخوام بدونم دختر خانمهایی که همه ی حرف های خدا رو گوش میکنن و به خاطر رضای خدا حجاب میکنن خدا چه پاداش و هدیه ای بهشون میده؟
🌸🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🌸
#پاسخ3127
🌹سلام علیکم
🌷🔆آنها در بهشت زیباتر و محبوب تر از حوران بهشتی خواهند بود! همدم خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها خواهند بود، در میان اهل عالم از یاقوت سرخ درخشان تر و بی نظیرتر خواهند بود، آنها مثل جواهرات گرانبهای عالم هستی خواهند بود، خالق عالم هستی بهشت را فرش زیر پای آنها قرار خواهد دارد! به هر خواستی که از دلشان عبور کند خالق هستی برایشان محقق خواهد نمود. و الطاف خاصی از ناحیه مقدس خدا شاملشان خواهد شد که کسی جز خدا از آن خبر ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.