نسخه های شفا بخش کبر

22

📆 تاریخ 1403,02,06 – 16 شوال 1445
📌 جلسه مشکات نور
👤 سخنرانی استاد علی ساعی
🗒 برخی موارد مطرح شده در جلسه:

☘ مداوای کبر با تواضع
🍀 کبر از هر اوجی انسان را پایین خواهد کشید.
🍀 ابتلاء به کبر و خروج از پرستش خدا و پرستش خود
🍀 معماری بندگی خداوند باید سازه ای استوار و محکم داشته باشد کبر ریشه بندگی را سست می سازد.
☘ مواظب کبر سرد و گرم خود باشیم، کبر گرم همچون شمشیری است که از غلاف بیرون آمده و کبر سر هنوز شمشیر در غلاف مانده است، کبر شیطان همان کبر سرد بود.
☘ مواظب کبر نامرئی و مخفی باشیم.
☘ مواظب کبر مرکب کبری که در حال رشد است باشیم‌.
☘ مواظب کبر ترکیبی باشیم اگر کبر با رذایل دیگر آمیخته شود خطراتش زیاد تر می شود.
☘ مواظب کبر کور باشیم که موجب به آلودگی کشیده شدن زمین و زمان می شود.
☘ مواظب اتحاد کبر با کبر باشیم‌.
☘ کبر ترکیب شده با فناوری
☘ اتحاد کبر با ثروت
☘ کبر اگر قرین با دانش شود چه می شود.
☘ میزان کبر باید مدام سنجیده شود.
☘ هم باید با متکبر مبارزه نماییم و هم با کبر، باید از خدا بخواهیم که اجل کبر را برساند. هم با شیطان باید مبارزه نماییم هم با شیطنت، هم با جاهل و هم جهل باید مبارزه نماییم.
☘ مبادا کبر دیگران را پرورش دهیم.
☘ مواظب کبر در آخر الزمان باشیم چون کبر در آخرالزمان به نهایت خود می رسد.
☘ کبر آخر الزمان با تواضع آخر الزمانی خاموش می شود.
☘ عجب به خاطر کبر!
☘ کفران نعمت خود نوعی کبر است.
☘ زود رنجی شاید نشانه کبر باشد.
☘ با خود به خود فخر کردن! خداوند را میان خود حائل سازیم.
☘ خوش به حال کسی که به تفرد برسد.
☘ تفرد نیازمند ده خصلت است.
🌼 رسیدن به دانش حق و باطل
🌼 تحبیب فقر
🌼 گزیدن و انتخاب سختی و پارسایی
🌼 غنیمت شماردن خلوت با خداوند
🌼 توجه به عواقب امور
🌼 خود را در نهایت تلاش مقصر در عبادت خداوند دانستن
🌼 ترک عجب
🌼 زیاد کردم ذکر خداوند و دور ساختن غفلت
☘ (حدیث) ای ابوذر خوشا به حال کسی که بدون داشتن نقص و کاستی نسبت به خدا تواضع نماید به زیبایی تمام خدا را عبادت کند در عین حال تواضع را ضمیمه عبادت خود سازد. نفس خود را رام سازد بدون اینکه بیچارگی داشنه باشد گ، مالش را بذل کند مالی که در غیر معصیت آن را جمع ساخته است، به اهل دون و بی چارگان دلسوزی کند، خود را با اهل فقر و دانش مخلوط سازد.
☘ نماز از زیباترین تواضع ها نسبت به خداوند است.
☘ (حدیث) من تواضع کسی را می پذیرم که در برابر عظمت من تواضع نماید نه اینکه خلق مرا تعظیم کند و خوف مرا ملازم قلب خود سازد و روزش را با یاد من سپری کند و‌خود را به خاطر من از شهوات نگه دارد.
☘ مهار تواضع خود را در دست بگیریم.
☘ (حدیث) مومن معاون تواضع دارد، هیچ مومنی نیست همراه او دو فرشته است همراه آن دو فرشته مهاری است که با آن شخص را نگه می دارد زمانی که شخص نفس خود را بالا کشید، آن مهار را می کشند تا نفسش به پایین افتد.
☘ (حدیث) حضرت پیامبر اکرم روزه بودند و نزد جمعی از یارانشان حضور داشتن موقع افطار کاسه ای شیر آمیخته با عسل برای حضرت می آورند زمانی که حضرت آن را مزه میکند و متوجه آمیخته بودن آن با عسل می شود می فرمایند هر که برای خدا تواضع کند خداوند او را بالا می کشد و هرکس کبر نماید خداوند او را پایین می کشد هرکس راه اقتصاد را در پیش گیرد خداوند او را ثروتمند سازد، هرکه ذکر خداوند را زیاد سازد خداوند عاشق او می شود. گاهی باید از حلاوت عسل حذر کنیم تا تواضع در جان ما بنشیند.
☘(حدیث) شخص سیاه پوست آبله رویی وارد مجلس می شود کنار هرکس که می نشست آن شخص بلند می شد پیامبر آن را در کنار خودش با محبت می نشاند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.