نظرتان در باره ادعای بعضی از افراد در بروز حالاتی که خود را مثل اولیای الهی مثل ائمه علیهم السلام حس میکنند چیست؟ادعایشان این است که به شکل معصومین و اسماء تجلی یافته اند.

36

سوال2929:
سلام علیکم

نظرتان در باره ادعای بعضی از افراد در بروز حالاتی که خود را مثل اولیای الهی مثل ائمه علیهم السلام حس میکنند چیست؟
ادعایشان این است که به شکل معصومین و اسماء تجلی یافته اند.
🌷🌸بسم الله الرحمن الرحیم🌸🌷
#پاسخ2929
🌹علیکم السلام
🌼🌿تصور و توهم احوالات خاص روان آدمی است که میتواند خطا و یا صواب باشد، هر گونه ادعای عین شدن خطای محض و اشتباهی خطرناک میباشد که میتواند اسباب گمراهی شخص متصور و متوهم را فراهم سازد!
🌼🌿به فرض محال اگر وجودشان تبدیل به یکی از حضرات و یا مثل آنها شده باشد در این صورت میبایست آثار وجود حضرات و صفات عالیه آنها نیز در آنها تجلی یافته باشد و تمام کمالات والای آنها را دارا باشند و مصداق آیه تطهیر و اکمال باشند، پس کمترین نشانه تطهیر آنها از تمام مصادیق رجس و نجس و پلیدی و در مراتب بالاتر تمام امتیازات مذکور در زیارت جامعه کبیره را دارا باشند.
🌼🌿پس صرف تصور توهمی دروغین خواهد بود که مرحله خطر زای آن زمانی است که به این توهم باور پیدا کند که میتواند اسباب هلاکت خود و مریدانش را فراهم سازد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.