نظرتان را در این مورد بفرمایید “عده ای از دانشمندان علم روانشناسی معتقدند خواب هایی که انسان می بیند برگرفته از ناخودآگاه شخصی خود می باشد و اتفاقات روزمره ای که اورا تحت تاثیر قرار داده اند جهت بخش خط داستانی خواب های اوست .”

33

سوال۳۱۸۳ :
عده ای از دانشمندان علم روانشناسی معتقدند خواب هایی که انسان می بیند برگرفته از ناخودآگاه شخصی خود می باشد و اتفاقات روزمره ای که اورا تحت تاثیر قرار داده اند جهت بخش خط داستانی خواب های اوست .
ایا این مورد صحیح می باشد ..؟
و اینکه اگر در صورت پذیرش نکته بالا سیر سلوک عرفا از کجا معلوم که ریشه در یک توانایی ذهنی انسان دارد که هنوز بشر نتوانسته است این علم را تئوریزه کند و مانند علوم دیگر بعد از گذشت زمان انسان روش های دست یابی این علم را خواهد یافت و این نکته را روشن نخواهد ساخت که شاید این مشاهدات هیچ اتصالی به منبع والا ندارد و ریشه فقط در قدرت ذهن شخص دارد.
لطفا با این منظر مناجات درمانی را نیز توضیح دهید .
باتشکر
🌸🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🌸
#پاسخ3183
🌹سلام علیکم
🌷🔆وقتی آدمی به خواب میرود روحش به پرواز در می آید و بلندی پروازش به عیار و سلامتی دل او وابسته است، همچنین مربوط به خلوص و حجم معارف ماخوذه او دارد.
🔆🌷در هر نفطه نقطه پهنه عظیم جهان هستی روح میتواند به پرواز در آید، روح بعضی از افراد از کره زمین فراتر نمیرود بعضی در افق های بالاتر به پرواز در میایند، عده ای ابعاد مادی را میشکنند و در فراسوی عالم مادی به پرواز در میابند عده ای آسمانها را زیر بال و پر خویش میگیرند، پس رویاهای آدمی میتواند همان سرزمینی باشد که به زمان خواب در آن به سیر و سیاحت پرداخته.
🌷🔆تنها عده ای از افراد در عالم ذهن خود می لولند و در آن غرق میگردند و خوابشان ذهنگردی و خیالگردی بیش نخواهد بود.
🔆🌷سیر و سلوک انسان در عالم خواب میتواند هم محدود به عالم دل و ذهن او باشد و همچنین به فراسوی آن مربوط گردد، هم با داشته ها و یافته ها و بایگانی ذهنی خود سیر کند و همچنین میتواند میهمان عوالمی دیگر گردد و شاهد بارش علوم و مناظر بی بدیل گردد و یا در عوالم پست تر محبوس گردد.
🌷🔆هر انسانی معلوماتی را دریافت و در ذهن خود بایگانی میکند و میتواند همان معلومات را رشده داده و بارور ساخته و یا در آن تغییر و تحول ایجاد نماید. این امر در عالم خواب نیز اتفاق می افتد یعنی در خواب نیز انسان واردات و صادراتی دارد و …
🌱☘️ پس سخن چنین روانشناسان نوعی سطحی نگری بر عوالم انسان اشارت دارد و نشان اشراف پایین آنها بر معرفت انسان است.
🌷🔆سیر و سلوک عرفا با سفینه عرفان آنها ارتباط ویژه ای دارد هر چه سفینه قویتر و بلند پرواز تر باشد اوج پرواز او با آن رقم خواهد خورد.
توانایی ذهنی افراد تنها بخشی از واردات روحی او را شکل میدهد، ذهن نیز مثل دیده آدمی شدت و ضعف دارد پس با توجه به اینکه نور و روشنایی به دیده آدمی معنا میبخشد و دیده، غیر نور و مناطر حاصل از آن است ذهن آدمی نیز با معلومات ماخوذه به واسطه آن کاملا متفاوت است. کسی که محدود به حدود ذهن خویش باشد مثل فرد کوری خواهد بود که تنها با خاطرات زمان بینایی خود سرگرم میگردد. ذهن مثل لوح خالی است یا در آن مینویسد و یا در آن مینگارند، یا خود میکارد و یا باغبانان فراسوی او در آن به گشت و زرع میپردازند….
به انسان با دیده تنگ نبایستی نگریست انسان موجود بسیار پیچیده ای است….
کودکی که به دنیا میاید و به بسیاری از رفتارهای فطری و غریزی بطور خود کار عمل میکند ذهنش هیچ دخالت ابتدایی در رفتارش ندارد در طول حیات نیز همان القائات مخفی و ناپیدا میتواند با شدت فزونتر ادامه یابد.
🌹🌼پس تزریق علم بدون دخالت آدمی در بطن مادر و ادامه همان تزریق در بطن این عالم ادامه دارد. انسان فقط میبایست سخت افزار جانش را روشن و نرم افزار جانش را از هر ویروسی پاک نگهداشته و با رعایت اصول اولیه انسانیت شاهد بارش علوم و معارف و مکارم بر جانش باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.