نظریه فرگشت از دیدگاه اسلام آیا مورد تایید است یا خیر ؟در صورت عدم تایید نحوه ی تکامل موجودات اولیه ( انسان و حیوانات ) به شکل امروزی از دیدگاه اسلام چگونه است؟

36

سوال۳۰۴۹ :
نظریه فرگشت از دیدگاه اسلام آیا مورد تایید است یا خیر ..؟
در صورت عدم تایید نحوه ی تکامل موجودات اولیه ( انسان و حیوانات ) به شکل امروزی از دیدگاه اسلام چگونه است
🌷🌸بسم الله الرحمن الرحیم🌸🌷
#پاسخ3049
🌹علیکم السلام
🌼🌿نظریه فرکشت مبتنی بر نظریه داروینی و شبه داروینی از دیدگاه اسلام باطل است.
🌼🌿در مبدأ المبادی حرکت و سیر مخلوقات عالم، موجودات در مسابقه اطاعت و عبادت و بندگی در شرایط برابر با نحوه انتخاب و اختیار و چگونگی عملکردشان شکل و ساختار و هیکل ظاهری و باطنی شان تعیین شده است. در واقع موجودات در درجات بالای تکامل همان آفریده هایی هستند که با نمره عالی در کلاس بندگی فارغ التحصیل شده اند.
این سیر تکامل با حسن و قبح انتخاب و اختیار و نیات و افعال تغییر مییابد.
چه بسا سیر تکامل به مسیر انحطاط تغییر مسیر دهد و برعکس.
مسخ موجودات از همین سنخ است، همچنین جهش ساختار باطنی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.