نقد و بررسی فنگ شوئی از دیدگاه اسلام

115

☘️🌿 #سوال۳۳۱۰
سلام علیکم
لطفا در مورد فنگ شوئی که در مورد چیدمان وسائل خانه که در کنار معماری ساختمان به این موضوع نیز اهمیت می دهند از دیدگاه اسلام توضیح بفرمائید
که ریشه اصلی آن در کشور چین است و بیشتر موفقیت چینیها در امر اقتصاد را به این موضوع ربط می دهند
🌸🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🌸

پاسخ3310

🌹سلام علیکم


🌿🔆فنگ شویی (feng shui) در لغت به معنی باد و آب است و به زبان ساده از آن به یک روش چینی در ساخت و طراحی منزل و روشی برای چیدمان لوازم منزل تعربف میکنند و بعضا از آن به یک فن و فلسفه باستانی چینی یاد میکنند. البته در طول تاریج دستخوش تغییراتی شده و امروزه از آن به نام هنر معرفی یاد میشود که در حقیقت، واقع امر غیر از این است.
بعضا از فنگ شویی به یکی از پنج هنر متافیزیک چینی یاد میکنند که آن را به عنوان علم هوش و فراست طبقه بندی میکنند.


☘️🔆این روش شبیه آئینی است که طرفدارانش خطوط فکری و عقیدتی خود را در چارچوب خاصی قرار میدهد.
با اینکه در این روش از انرژی مثبت صحبت به عمل میاید اما انرژی منفی را در کنار انرژی مثبت لازمه خلقت میپندارند، به واقع هم جاذب انرژی مثبت اند هم منفی است.


☘️🔆نحوه چیدمان منزل و قوانینی که در این فن از آن پیروی میشود شبیه نوعی طلسم گذاری منزل عمل میکند.
☘️🔆در واقع دکوراسیون به سبک فنگ شویی نوعی خود جادو نمایی است و خود سحرکنی است.


☘️🔆در فنگ شویی از نظم سخن میگویند اما به واقع این نظم مورد ادعای آنها تنظیم فضا برای دعوت از نیروهای ماوراء طبیعی است که در بیشتر مواقع با این دعوت نیروهای منفی به حریم خانه و محل کار و جسم و جان افراد وارد میشوند.


☘️🔆فنگ شویی شبیه یک سیستم متافیزیکی و شبه فلسفی است که با هدف ایجاد هماهنگی میان افراد و محیط دستوراتی را صادر میکند اما این دستورات هیچ وجهه علمی و دینی خاصی ندارد.
طرفداران فنگ شویی در ظاهر با تظاهر به هنر و علم در صدد وجهه بخشی به آن هستند و تلاش میکنند تا رنگ و بویی به آن بخشیده و جایگاهی برای آن دست و پا کنند.


☘️🔆بعضا در این روش تلاش میشود تا از نیروهای نامرئی و ماورائی بهره گیری شود که در بیشتر موارد باعث کشاندن اجانین و شیاطین به جسم و جان و محل زندگانی میگردد.
☘️🔆در این روش برای جذب انرژی و ثروت و سلامتی و خوشی و جذب عشق و افزایش عمر و جریان سازی انرژی، کارهایی را انجام میدهند که باعث تبدیل شدن منزل و محل کار به معبد غیر الهی میگردد و این فن را به یک آئین و بینش و مبتنی بر فلسفه غیر الهی شبیه میسازند.


☘️🔆این روش نوعی توسل و توکل به «یین و یانگ» و نیروهای ماوراء الطبیعی است و همچنین از طرف دیگر نوعی پرستش و توجه و توکل و التماس به آنهاست، همچنین از «چوب، آتش، زمین، فلز و آب» برای رسیدن به خوشی و موفقیت و آرامش و ثروت مدد جویی میکنند که به واقع نوعی حصار عقیدتی منحط است.
☘️🔆در مرحله حساسترتر این فن به نوعی بت پرستی پیشرفته تبدیل میشود.


☘️🔆 اعتقاد به شانس و طلب آن و جستجوی شانس در این فن موجب تضعیف باورهای متعالی افراد میگردد.


‼️پیشرفت علمی چینی ها هیچ ربطی به فنگ شویی ندارد.

مطالعه بیشتر در این دسته بندی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.