نقلی در کتاب دارالسلام محدث نوری ره از امام سجاد علیه السلام آمده که نسبت سرشکستن به امام داده است . آيا اين مطلب صحت دارد؟

53

سوال1227:
سلام علیکم استادگرامی، نقلی در کتاب دارالسلام محدث نوری ره از امام سجاد علیه السلام آمده که نسبت سرشکستن به امام داده است . آيا اين مطلب صحت دارد؟ «قام علی طوله و نطح جدار البیت بوجهه فکسر أنفه و شج رأسه و سال دمه علی صدره و خرّ مغشیّاً علیه من شدّة الحزن والبکاء…» چون امام چهارم علیه السلام شنید که سر در دامن آن مخدره افتاد تمام قامت برخاست و سر به دیوار اتاق کوبید و خون از بینی و سرش به سینه اش سرازیر شد و از اندوه افتاده و بی هوش شد. ((( دارالسلام مرحوم محدث نوری: ج۲، ص۱۷۹٫ )))
🌸🔆❄️بسم الله الرحمن الرحیم❄️🔆🌸
#پاسخ1227
🍀🔅🌟سلام علیکم🌟🔅🍀
🌻🔆🍀🍀🔆🌻

🔆🔅🌱در منابع مستند چنین نقلی وارد نشده! تهمت است!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.