هجوم علم به طرف حضرت به خاطر این است که ایشان روح الیقین هستند؟ یا نه برداشت بنده اشتباه است؟ هجم بهم العلم علی حقیقه البصیره و باشروا روح الیقین

22

سوال2941:
سلام علیکم
هجوم علم به طرف حضرت به خاطر این است که ایشان روح الیقین هستند؟ یا نه برداشت بنده اشتباه است؟ هجم بهم العلم علی حقیقه البصیره و باشروا روح الیقین
🌷🌸بسم الله الرحمن الرحیم🌸🌷
#پاسخ2941
🌹علیکم السلام
🌼🌿حضرت مباشر روح الیقین هستند و جان مبارکشان ستون یقین میباشد و استواری آن با تمام مراتبش به وجود حضرت وابسته است!
🌼🌿هجوم علم به جانب حضرت بخاطر جذبه والای حضرت و قرارگاه اصلی و سرزمین مبارکش میباشد، علم اهلش را میشناسد و عاشقانه به جانبش پر می گشاید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.