هدف از خلقت اسما الله و کاربرد اسما برای ما چیه .آیا هر اسما یک کلید و یک نقشه هست برای خود شناسی ما؟

37

سوال2947 :
هدف از خلقت اسما الله و کاربرد اسما برای ما چیه .آیا هر اسما یک کلید و یک نقشه هست برای خود شناسی ما؟
🌷🌸بسم الله الرحمن الرحیم🌸🌷
#پاسخ2947
🌹علیکم السلام
🌼🌿ایجاد خط ارتباطی ویژه، اکرام خلق و شیرین سازی عبادت و تعیین مسیرهای خاص عبادت و اطاعت، بسط و توسعه خلقت و دامنه عبادت و بندگی، و …
🌼🌿هر یک کلید اسرار آفرینش و اسباب و ابزار شناخت متعالی و نقشه وصول گنجینه های پنهان بندگی الهی است.
🌼🌿اصل و ریشه های رشد و ترقی و جوانه های بدیع بندگی.
🌼🌿تعیین مبادی جدید و مقاصد متعالی.
🌼🌿خودیابی برای خداشناسی و الگوپذیری از آنها بعنون الگوهای تاییدی و کسب مقامات عالی.
🌸🌿خلَقَهَا وَسِيلَةً بَيْنَهُ وَ بَيْنَ خَلْقِهِ يَتَضَرَّعُونَ بِهَا إِلَيْهِ وَ يَعْبُدُونَهُ وَ هِيَ ذِكْرُه‏
🌸🌿ء لِفَاقَةِ الْخَلْقِ إِلَيْهَا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.