هر فرد با خواندن هر کتاب فلسفی استنباط شخصی خودش را از مطالب خواهد داشت، پس منظور نویسنده چطوری فهمیده میشه؟ اگر قرار باشد هر خواننده استنباط شخصی خودش را داشته باشد چه کسی منظور نویسنده را درک خواهد کرد؟

29

سوال۲۷۲۱:

آیـا این استدلال صحیح است؟
هر فرد با خواندن هر کتاب فلسفی استنباط شخصی خودش را از مطالب خواهد داشت، پس منظور نویسنده چطوری فهمیده میشه؟
مگر نویسنده کتاب را ننوشته که عقاید و باورهای خودش را به خواننده منتقل کند
اگر قرار باشد هر خواننده استنباط شخصی خودش را داشته باشد چه کسی منظور نویسنده را درک خواهد کرد؟

🌸🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🌸
#پاسخ2721
🌹علیکم السلام
🌼🌿مولف باید در تالیف کتاب خود با اطمینان از صحت و سلامت علمی مطالب، دقت لازم را در چینش عبارات خود به کار گیرد. و خواننده نیز با اطمینان از توانایی علمی خود برای درک مطاب نسبت به مطالعه گزاره های فلسفی اقدام نماید.
🌼🌿همانطوریکه هر غذایی شایسته خوردن نیست هر مطلبی هم شایسته خواندن نیست، تنها محققان و پژوهش گران توان ورود به هر مطلب فلسفی را دارا هستند، کسی که به ابتدا بدون در نظر گرفتن توانایی فکری و علمی به هر مطلب فلسفی وارد شود باید عواقب خطرناک آن را در نظر بگیرد، سالم سازی فکری و با اخلاقی نمودن فضای معنوی باطنی زمینه را برای تعقل باز نمایند که رمز شناسایی سره از ناسره میباشد.
🌼🌿مهندس خلقت راه بهره مندی از فطرت را که حقیقت گشاست در مسیر صراط مستقیم قرار داده هر که از آن خارج شود بی شک و تردید به دره عقاید فاسده سقوط خواهد نمود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.