وقتی امام زمان (ع) مهربانم بیان آدما و طبیعت و غیره چه جوری میشن؟

38

سوال2981 :
(سوال خواهر کوچولو)
وقتی امام زمان (ع) مهربانم بیان آدما و طبیعت و غیره چه جوری میشن؟
🌷🌸بسم الله الرحمن الرحیم🌸🌷
#پاسخ2981
🌹علیکم السلام
🌼🌿امام زمان مان مثل بهار میمانند که خوبی ها را ظاهر میکنند، محبت و مهربانی ها را رشد میدهد! فقر را از بین میبرد! ظلم را ریشه کن میکند! به عبادت خدا جان میدهد!
امام زمان مان مثل آبی هستند که بر دلها اثر گذاشته و برای بندگی خدا و خوبی ها آباد میکند!
مثل نور هستند که دلهای تاریک را روشن و برای انجام معنویات تشویق شان میکند!
به علم توسعه میدهد!
عظمت خدا را برای جهانیان آشکار میکند!
و هزاران هزار کار نیک و والای دیگر.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.