وقتی انسان نسبت به رفتارها و حرفهای فردی بسیاار حساس می شود و تمام رفتارهای آن فرد موجب ناراحتی، کدورت، سوء تفاهم و حتی حسادت انسان می شود، چه باید کرد؟

23

سوال1974 :

سلام علیکم
*سوال یکی از دوستان*
وقتی انسان نسبت به رفتارها و حرفهای فردی بسیاار حساس می شود و تمام رفتارهای آن فرد موجب ناراحتی، کدورت، سوء تفاهم و حتی حسادت انسان می شود، چه باید کرد؟
چه کاری انجام دهد تا این حساسیت از بین برود؟
🌸🔆🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🔆🌸
#پاسخ1974
🍀🔅🌷علیکم السلام🌷🔅🍀
🌻🍀🌱🌱🍀🌻
🌷🔅🌱 ممکن است عاملش نزغه و وسوسه ی شیطان باشد، که در اینصورت میباست به مبارزه با آن قیام نمود و دل را از نزغه و وسوسه هایش پاک نمود!
🌷🔅🌱تولید حسادت نشان بارز خطرناکترین مرض قلب بوده که بایستی دل را از آن تطهیر نمود!
🌷🔅🌱اما در کل اگر روابط، عاملی برای بروز ناراحتی های روحی و روانی است، در اینحالت دوری کریمانه توصیه میشود!
🌷🔅🌱هر چه بینش و معرفت خود را نسبت به نظام هستی تقویت کنیم حساسیت های بیمورد خود بخود خنثی خواهند شد!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.