ولیستعفف الذین لا یجدون نکاحا حتی یغنیهم الله من فضله حفظ عفت چه در ظاهر و چه باطن در زمان نبود امکان نکاح چگونه خواهد بود؟ و لطف کنید در مورد آیه بیشتر توضیح بفرمایید

41

سوال2741:
سلام علیکم
ولیستعفف الذین لا یجدون نکاحا حتی یغنیهم الله من فضله
حفظ عفت چه در ظاهر و چه باطن در زمان نبود امکان نکاح چگونه خواهد بود؟ و لطف کنید در مورد آیه بیشتر توضیح بفرمایید

🌸🌷بسم الله الرحمن الرحیم 🌷🌸
#پاسخ2741
🌹علیکم السلام
🌼🌿عفت از سربازان عقل بوده:
🌻 و الْعِفَّةُ وَ ضِدَّهَا الْهَتْك‏…
🌼🌿و خدای تبارک و تعالی این نیرو را در دل هر آدمی نهاده تنها کافیست تحت رهبری عقل از آن بهره بجوید! تنها در صورت انصراف از آن و افتادن به دام نیروی سیاه تهتک که از سربازان جهل میباشد به دام گناه گرفتار خواهد شد!
🌼🌿پس با استعانت از حق تعالی باید خود را به مکارم الاخلاق مزین نماییم!
🌼🌿به یقین اهل استعفاف از میادین هتک و بی عفتی دور و حتی ذهن خود را از هر گونه آلودگی های شهوانی مصون میدارد و ذکر و یاد الهی را از دلش قطع نمی نماید.
🌼🌿با قرائت قرآن و توجه و عنایات خاص توام با تعقل نسبت به آیات بشارت و انذار و شرکت در مجالس وعظ و محافل دینی و دیدار مومنین و اهل تقوا و … مرهم خوبی برای تحمل هیاهوهای نفسانی و مصونیت از فضاهای آلوه به گناه و معصیت و شهوت است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.