پرواز روح به چه دلیل اتفاق می افتد ؟ چرا روح بدن را ترک می کند؟آیا اصولا چیز خوبی است یا به ضعف جسم و روح مر بوط می شود؟

46

سوال2859:
تکلمه سوال ۲۸۴۹
سلام علیکم
جناب استاد در مورد پرواز روح چند تا سوال دارم. ۱_ پرواز روح به چه دلیل اتفاق می افتد ?چرا روح بدن را ترک می کند ?آیا اصولا چیز خوبی است یا به ضعف جسم و روح مر بوط می شود ? ۲_وقتی روح به پرواز در می آید آیا وارد عالم امنی می شود چون ارواح خبیثه هم وجود دارد با یک مثال منظورم را بیان می کنم وقتی کسی منزل را ترک می کند کمی دیر کند ما تماس می گیریم و علت تاخیر را و این که کجا هست و با چه کسی همراه بودو…..جویا می شویم آیا روحی که متعلق به شخص است در اصل عضوی از اعضای بدن را ترک کرده تا ورود دوباره باید در تعقیب بود یا خود تکلف خود را می داند ?
3_اگر پرواز روح چیزخوبی باشدچطور می توانیم هر چهار روح را به پرواز در آوریم ? اگر مطالبی هست که بنده به ذهنم نرسیدتا سوال کنم لطفا خودتان توضیح بیشتر بفرمائید
🌷🌸بسم الله الرحمن الرحیم🌸🌷
#پاسخ2859
🌹علیکم السلام
🌼🌿1-روح در هر شرایط و اوقات در حال پرواز است هیچ شرایطی را نمیتوان در نظر گرفت که روح از پرواز خود باز ماند، مهم در سطح پرواز و محل پرواز آن است، انسان دنیا زده سطح و سقف پروازش از عالم دنیا تجاوز نمیکند اما بال و پر روح انسان ملکوتی دامنه پروازش جهان ملکوت را در بر میگیرد و انسان هر چه شایسته تر میگردد اوج پروازش رفعت مییابد.
🌼🌿2-جهان هستی به حال خود رها نیست ارواح در هر عالمی که باشند تحت نظر ماموران ویژه الهی میباشند، در شرایط خاصی که انسان اسیر نفسانیت خود میگردد و از صراط مستقیم خارج و خود را آلوده به گناه میکند روحش ت.وسط شیاطین به اسارت گرفته میشود همچنین کسانی که خود را به سحر چه سنتی و چه مدرن آلوده کند به واقع خود را به استخدام شیاطین در میاورند، ارواح خبیثه سرگردانی که بخواهد ارواح دیگر را به اسارت خود در آورد وجود ندارد چرا که ارواح مردگان تحت نظارت شدید ماموران ویژه الهی قرار دارند شیاطین جنی و انسی همان نیروهای مرموزی هستند که افراد گمراه و اهل معصیت را به اسیری میگیرند.
🌼🌿ترک روح از بدن در احوالات مختلف مثل خواب و مراقبه و غیره به معنای انقطاع آن از بدن نیست بلکه انشعاب آن از بدن به فراسوی آن است یعنی تشعشعات روح به جهان خارج گشترش مییابد و اصل و ریشه اش در بدن مستقر است.
🌼🌿3-هر چه قلب انسان لطیف تر و مهذب تر باشد و در عین حال از معارف عالیه لبریزتر گردد انسان همچون جهانی والا به پرواز در مییاید هم ارواح را هم دیگر جوانح و جوارح و قوای اعلای باطنی را به پرواز در میاورد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.