چرا در قرآن از ان(قطعا)زیاد استفاده شده است.

33

سوال3274:
با سلام و عرض تسلیت
چرا در قرآن از ان(قطعا)زیاد استفاده شده است.
🌸🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🌸
#پاسخ3274
🌹سلام علیکم
🌼🌱با عنایت به مقام ورود «انَّ» موارد ذیل مورد تاکید قرار میگیرد!
🔆☘️توجه دادن به مسائل و امورات جدی
☘️🔆نتیجه و حاصل را بیان نمودن
🔆☘️قطعیت را نمایاندن
☘️🔆امید دادن
🔆☘️انذار نمودن
☘️🔆زدودن شک و تردید
🔆☘️وضع قوانین و احکام
☘️🔆بیان وقایع مهم و رویداهای موثر تاریخی
🔆☘️ترسیم صور قطعی تحقق جزئیات جهان آخرت
☘️🔆بیان بواطن حقایق
🔆☘️بیان تفسیر و تاویل
☘️🔆تحریک و احیاء قوه تعقل
🔆☘️ایصال به باور و یقین
☘️🔆حصر
🔆☘️برای تاکید، تنویر، تهییج، تشویق، تکمیل
☘️🔆دعوت به تامل و توجه
🔆☘️بیان خبر مهم
و…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.