چرا در نماز بستن چشم مکروه است، باتوجه به اینکه موجب تمرکز می شود

42

سوال3063 :
بستن چشم ها به هنگام تفکر، راه را برای متفکر هموار میکند چرا که راه تمامی مزاحمت هایی که بعد بصری را تحت الشعاع قرار می دهند، می بندد‌.
فلذا حکم بستن چشم ها موقع نماز که امری مکروه تلقی می شود، چطور باهم قابل جمع بندی هستند؟
🌷🌸بسم الله الرحمن الرحیم🌸🌷
#پاسخ3063
🌹علیکم السلام
🌼🌿استنباط های خاص فقهی غض بصر به قصد خضوع و توجه و حضور قلب با موارد دیگر بستن چشم متفاوت است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.