چرا همه دعاهای ازدواج در منابع و احادیث برای آقایون هست؟ البته استاد در کتاب دانشگاه ازدواج دعاهایی رو به فارسی بیان کرده اید..منتها مقصودم اینه که در منابع گونه ای از نادیده انگاری نسبت به زنان حس میشه و همه چیز برای مردان بیان شده !!

41

سوال۲۸۵۲:
چرا همه دعاهای ازدواج در منابع و احادیث برای آقایون هست؟ البته استاد در کتاب دانشگاه ازدواج دعاهایی رو به فارسی بیان کرده اید..منتها مقصودم اینه که در منابع گونه ای از نادیده انگاری نسبت به زنان حس میشه و همه چیز برای مردان بیان شده !!
🌷🌸بسم الله الرحمن الرحیم🌸🌷
#پاسخ2852
🌹علیکم السلام
🌼🌿نبود چنین دعاها به معنای عدم صدور آنها نیست چه بسا در کتب دیگر آمده باشد و یا بنا به دلایلی کتابت نشده اند , یا سوال کننده مرد بوده و از حضرات برای یافتن همسر نیکو سوال شده همچنین امکان هست که زنی برای یافتن زوج نیکو سوال شده باشد ولی مکتوب نشده باشد. مهمتر آنکه دعاهای ماثور در واقع الگویی نیکو برای ایجاد دعاهای جدید برای نیازهای جدید است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.