چه ارتباطی میان نماز و چاکراهای بدن و پرانا وجود دارد؟

56

سوال3309:
چه ارتباطی میان نماز و چاکراهای بدن و پرانا وجود دارد؟
🌸🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🌸
#پاسخ3309
🌹سلام علیکم
🌿🔆مومن برای جذب پرانا و یا برای جذب منابع انرژی چهارگانه و همچنین برای باز شدن چاکراها و یا جذب انرژی مثبت و ذفع انرژی منفی، نماز نمیخواند نماز صرفا برای تقرب بسوی خداست!
نیت تقرب و رضای الهی انسان را به عظمت قدسی متصل میسازد، هر کس بخاطر یکی از مسائل گفته شده و یا شبیه آن نماز بخواند نمازش نمازی غیر الهی و ناخالصانه خواهد بود، نماز برای ارتباط با خداست و با این ارتباط عظیم به عنایات غیر قابل وصف رحمانی دست مییابد که جذب انرژی در مقابل آن هیچ و پوچ است!
مبادا نمازمان را از درجه خلوص بیندازیم، نماز میبایست خالصا لوجه الله باشد!
نقد علمی: توجه نمایید که تطبیق مناطق هفتگانه بدن در حال سجده با چاکراهای بدن بعنوان مراکز جذب و دفع انرژی کذب محض است، اولا مراکز جذب و دفع به آن شکل که ذکر شده وجود ندارد و مناطق هفتگانه اصلی در محلهای دیگر است در ثانی مگر میتوان محلی را در بدن انسان یافت که مرکز جذب و دفع نباشد، از طرف دیگر بسیاری از مراکز خاص مرتبط با انرژی در قسمت داخلی بدن بوده که هنگام سجده با زمین تماس نمیگیرند و یا با آب شسته نمیشوند!…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.