چه زمانی وسیله قائل شدن برای بخشش گناه خود،شرک است؟

26

سوال1644 :
چه زمانی وسیله قائل شدن برای بخشش گناه خود،شرک است؟ تشکر
🌸🔆❄️بسم الله الرحمن الرحیم❄️🔆🌸
#پاسخ1644
🍀🔅🌟سلام علیکم🌟🔅🍀
🌻🍀🌱🌱🍀🌻
🔆🔅🌱اسباب بسوی خدا مشخص و معین است و همه ی آ نهارا خودش تعیین فرموده و استعانت از آنها عالماً و عارفاً هیچ اشکالی ندارد.
🔆🔅🌱از جمله اسباب بسوی خدا میتوان به این موارد اشاه نمود: مطلق عبادات مثل نماز و روزه و مکارم الاخلاق و … توبه و انابه و ذکر و … و مهم تر از همه ی آنها محبت و ولایت و شفاعت محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم میباشد.
🔆🔅🌱شخص تا زمانی که از اسباب در مسیر توحید استفاده میکند هیچ لکه ی شرکی دامن او را در بر نخواهد گرفت، زمانی که اسباب را به جای مسبب الاسباب بگیریم و یا با اسباب خالق اسباب را فراموش کنیم و یادش کم رنگ تر از خود اسباب باشد و یا به نوعی استقلال برای آن قائل شویم و یا – نعوذ بالله- خدا را نیازمند اسباب تلقی کنیم ، در همه ی موارد مذکور شخص متوسل به دایره ی شرک نزدیک گشته!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.