چه کار کنیم که وسوسه های شیطان هنگام نماز خواندن کم شود ؟ و با حضور قلب بیشتری نماز بخوانیم؟ و همچنین از اهمیت حمد و سوره در نماز مطالبی بفرمایید.

40

سوال3153:
جناب استاد در سر نماز در حمد و سوره شیطان با قدرت بیشتری وارد عمل می شود نهایت تلاش خود را بکار می برد
تا در زمان قرائت حمد و سوره ذهن را متوجه چیزهای دیگر کند
به محض این که دو رکعت حمدو سوره تمام شد و به قنوت نماز رسیدی انگاری ولت می کنه دیگه خیلی کاری به کارت ندارد
چیکار کنیم تسلط شیطان در زمان قرائت حمد و سوره کمتر شود ؟
حمد و سوره چه فرقی با تسبیحات دارد که در تسبیحات این
حالت کمتر هست؟
🌸🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🌸
#پاسخ3153
🌹سلام علیکم
🌷🔆نفوذ شیطان در هیچ یک فقره از فقرات نماز کمرنگ نمیشود فرقی بین حمد و سوره و تسبیحات ندارد. نکته نخست در حضور قلب به شیفتیگی فرد برای ارتباط با خدا وابسته بوده و هر چه وله و شوق ارتباط تقویت شود موجب حضور همزمانی دل و زبان در محضر ذکر و یاد حضرت معبود را به دنبال خواهد اشت. عدم حضور قلب نوعی فرار و گریز بوده که نشانه عدم احساس شیرینی حضور در محضر حضرت باریتعالی است.
🔆🌷در نماز میبایست دل، زبان و اعضا و جوارح را رهبری نماید هر گونه تغییر جایگاه موجب گسستن ارتباط خواهد شد. وقتی دل در موضع نماز قرار نگیرد سامانه بدن به عادت، نمایشی از عبادت را از خود ظاهر خواهد بود.
عشق عبادت عامل حضور دل بوده که با معرفت تحصیل میگردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.