چگونه به طور عملی می توان به معنای مُوتُوا قَبلَ اَن تمُوتُوا دست یافت و مرگ‌را به معنای واقعی نه عرفانی درک کرد با مصادیق عرفانی این حدیث به نوعی آشنا هستیم اما آیا عملا می توان به این حالت دست یافت ..؟

32

سوال۳۲۱۱:
باعرض سلام خدمت استاد ساعی
چگونه به طور عملی می توان به معنای مُوتُوا قَبلَ اَن تمُوتُوا دست یافت و مرگ‌را به معنای واقعی نه عرفانی درک کرد با مصادیق عرفانی این حدیث به نوعی آشنا هستیم اما آیا عملا می توان به این حالت دست یافت ..؟
🌸🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🌸
#پاسخ3211
🌹سلام علیکم
🔆🌷
🔆🌷 به زبان ساده «موتوا قبل ان تموتوا» یعنی، تجربه مرگ قبل از سر رسید عمر، انقطاع از جسم و عالم مادی قبل از انقطاع روح از بدن! از جمله روش رهیابی به مرحله مذکور به حداقل رساندن وابستگی های دل و جان نسبت به مادیات میباشد و برای دستیابی به این هدف، مفارقت از حب دنیا میباشد، وقتی محبت دنیوی قطع شود عشق عالی جای آن را میگیرد و تعلق روح به جای مادیات به ملکوت اعلا جلب میشود.
🌷🔆انسان در سایه تقوای الهی به درجه ای از سبکی روحانی میرسد که در ملکوت اعلا به سیاحت پرداخته و با گذر از مرز زمان و مکان به معاینه عوالم بعد از عالم دنیا میپردازد؛ بهشت و جهنم و حشر و نشر و حساب و کتاب و میزان را با تمام وجود تجربه مینماید.
🔆🌷در درجات پائین تر انسان با تفکر و تعقل در آیات الهی به اشارات و حقایق آنها دست مییابد و آیات قرآنی همچون سفینه ای باشکوه مسافر خود را در کوی و کوچه و میادین عالم آخرت به سیر و سلوک میرساند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.