چگونه تحقق اراده الهی با سجده مخلوق ارتباط دارد؟

19

سوال2416 :
چگونه تحقق اراده الهی با سجده مخلوق ارتباط دارد؟
تشکر از پاسخ های عمیقتان🌹
🌸🔆🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🔆🌸
#پاسخ2416
🍀🔅🌷علیکم السلام🌷🔅🍀
🌷🔅🌱ظهور علم الهی در وجود و آثار و افعال موجودات با مشیت و اراده و تقدیر و قضا و امضای الهی به نمایش در میاید! سجده، حال و اثر ویژه بنده خداست که از این قانون الهی به دور نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.