چگونه میتوان در میان اجتماع بود و خودسازی کرد؟؟

18

سوال1431 :
با عرض سلام و ادب و احترام خدمت استاد بزرگوار. سوال یکی از دوستانم👈 چگونه میتوان در میان اجتماع بود و خودسازی کرد؟؟
🌸🔆❄️بسم الله الرحمن الرحیم❄️🔆🌸
#پاسخ1431
🍀🔅🌟سلام علیکم🌟🔅🍀
🌻🍀🌱🌱🍀🌻
🔆🔅🌱با مجهز شدن به جهاز تقوا در هر حال انسان اهل الله است، خالق رهایش نمیکند، خدا که «اهل التقوی» است به پرورش و تقویت و تعلیم و تعریف و تکریم و تکمیل او خواهد پرداخت!
🌸🔅🌱 … إِنْ كَانَ فِي الْغَافِلِينَ كُتِبَ فِي الذَّاكِرِينَ وَ إِنْ كَانَ فِي الذَّاكِرِينَ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِين‏…
نهج البلاغة (للصبحي صالح)، ص: 305
☀️اگر (اهل تقوا) میان غافلان باشد از ذاکران نوشته میشود و اگر میان ذاکران باشد از غافلان نوشته نمیشود!
🔆🔅🌱
🍀🔆☘️ تقوا ☘️🔆🍀
به خطبه المتقین نهج البلاغه مراجعه شود…

☀️
🍀 #1431 + 1 یکی از دوستانم معتقد است برای موفقیت در هررشته ای باید قید همه چیز را زد، حتی بیرون رفتن و رفت و آمد با فامیل یا حتی کتابی راجع ب غیر رشته خود را نباید خوانده شود؟ بنده هم مردد شدم چون همزمان 2رشته را میخوانم … سپاس
🌸🔆❄️بسم الله الرحمن الرحیم❄️🔆🌸
#پاسخ1431 +1
🍀🔅🌟سلام علیکم🌟🔅🍀
🌻🍀🌱🌱🍀🌻
🔆🔅🌱با توجه به توان و سطح تحمل عمل نماید، همانطوریکه که یک رشته تحصیلی دارای کتب مختلف است ، در دو رشته تحصیلی تنها تعداد کتب زیاد میشود، همانطوریکه هنگام تحصیل کسی ضروریات زندگانی خود را ترک نمیکند پس بایستی قوانین زندگانی را که از جمله ی آنها صله ی ارحام میباشد ترک ننماید، اما چونکه تحصیل همزمان در دو رشته از واجبات زندگی محسوب نمیشود در صورتی که بر انجام وظایف بنیادین آدمی تاثیر بگذارد بایستی ترک شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.