چگونه می توان برای زندگی خط مشی و برنامه دینی و الهی تدوین کرد؟

32

سوال3083:
سلام علیکم وقت بخیر استاد عزیز
چگونه می توان برای زندگی خط مشی و برنامه دینی و الهی تدوین کرد؟
🌸بسم الله الرحمن الرحیم🌸🌷
#پاسخ3083
🌹علیکم السلام
🔆🌸پیشنهاد هفت درجه ای🌸🔆
🌷در درجه اول اشتهای زوجین برای مشی دینی و الهی است! تا زمانیکه طرفین اراده ای برای این امر نداشته باشند تدوین برنامه مشترک برای حرکتی هماهنگ و در کنار هم بی معنی خواهد بود!
🌷در درجه دوم اراده زوجین برای معاونت در این سلوک رحمانی است.
🌷در درجه سوم استخراج برنامه های سائرانه و سالکانه از جان معارف و قوانین الهی که همان ثقلین میباشد.
🌷در درجه چهارم انتخاب رهبر حرکت هر چند که که این حرکت دو نفره باشد.
🌷در درجه پنجم تجهیز به جهاز مکارم اخلاق و معالی علمی و عقلی است؛ با تعیین مبدا و معاد یا برنامه ریزی برای شروعی نیکو با نظر به مقصد اعلای سلوک.
🌷در درجه ششم هموار نمودن طریق سلوک با مرتفع ساختن موانع و مزاحمت های جاده سلوک.
🌷در درجه هفتم تقویت قدرت و سرعت سلوک با الگو پذیری نیکو.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.