یک تعدادی هستند که از مغازه ها جنس می دزدند مخصوصا در بین خانمها بیشتر هست آیا فاش کردن نام این اشخاص به قصد این که اطرافیان اینها را بشناسند، اگر سبب رفتن آبروی این افراد شود آیا فاش کردن نام این ها اشکالی دارد؟

41

سوال3252:
سلام علیکم
جناب استادیک تعدادی هستند که از مغازه ها جنس می دزدند مخصوصا در بین خانمها بیشتر هست آیا فاش کردن نام این اشخاص به قصد این که اطرافیان اینها را بشناسند تا مراقب اموالشان باشندو شاید ما این اشخاص را آدمهای آبرومند
می شناسیم آیا فاش کردن نام این قشر از افراد به منزله ریختن آبروی آنها بحساب می آید در این موارد چگونه باید عمل کنیم؟
🌸🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🌸
#پاسخ3252
🌹سلام علیکم
🌷🔆به یقین بهتر است در مرحله اول تذکر و امر به معروف و نهی از منکر صورت بگیرد.
🔆🌷علت دزدی بررسی شود اگر بخاطر نیازهای جدی باشد در جهت رفع آنها تلاش شود.
🌷🔆به صراحت و یا به تلویح و یا پنهانی مثل یادداشت و … تهدید به افشاگری شود.
🔆🌷در صورت عدم تاثیر اقدامات اولیه و تبدیل شدن دزدی به حرفه برای حفظ اموال مومنین بایستی فاش شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.