🌼او که به اول و آخر آگاه است،

31

🌼پس او پیش‌تر از هدف است

شاید خود سوال اشکال داشته باشد، ولی خواهشمند است بیان فرمایید:

هدف آفرینش، هدفی تکوینی است یا تشریعی یا موردی خارج از این دو؟

☘️🔅 #سؤال3324

🌷🔅بسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ 🔅🌷

🔆علیکم السلام

☘️  #جواب3324

🌸🔅اگر  «هدف» را به یکی از معانی « آماج، تیرخور، نشان، نشانه، غایت، غرض، قصد، مقصد، مقصود، منظور، آرمان، مرام، منوی، نصب العین» در نظر بگیریم، در مورد پروردگار متعال کارایی نخواهد داشت!  چرا که هدف برای کسی است که آغاز و انجام  نامشخص باشد در حالیکه اول و آخر امور برای پروردگار متعال آشکار است، غیب و شهود برای الله یکسان است. پس هدف برای رهیابی به برنامه ای است که تدوین شده!

🔅🌸هدف، تنها برای موجودات صاحب اختیار معنا خواهد داشت، چرا  که وارد مسابقه ی ماموریت خود میشوند! در واقع انتخاب و اختیار وظایفی را برای آنها تعریف میکند که میبایست به مقصدی منتهی شود! هر چند که نتیجه کار موجودات برای پروردگار علیم  معلوم و عیان است.

🌸🔅به عبارتی هر جزء و کل آفرینش برای پروردگار دانا مقصد است، در واقع برای حضرت حکیم مبدأ و مقصد بر هم منطبق است. انتظار برای الله معنایی ندارد، زمان مخلوق و مقهور خدای عظیم است. او سلطان زمان و مکان است و قدرت و علم او محیط بر زمان و مکان است.

🔅🌸هر چه هست و خواهد شد به واقع ظهور علم الهی است! آفرینش به تکوین الهی است همچنین رویداهای آفرینش و سیر و سلوک موجودات صاحب اختیار نیز به تکوین است، یعنی تشریع  به تکوین الله محقق است. هر چه هست تحقق اراده الهی است، اختیار موجودات نیز به اراده الهی است یعنی وقتی الله اراده میکند که مخلوقش صاحب اختیار شود، امکان تعدی و خروج  از اختیار برای مخلوق  میسر نخواهد شد.

🌸🔅خلقت انس و جن برای عبادت پروردگار متعال است، به واقع انس و جنّ در حوزه آفرینش انسی و جنّی خود بندگی ویژه را اختیار نمودند که تحقق مقصد بندگی هدف آفرینش آنها را شکل میدهد! در هر مقطع زمانی و مکانی و سلوکی بایستی تحقق اختیارات آنها را خداوند عزّ و جلّ تقدیر فرماید!

☘️پس هدف در حوزه مخلوقات صاحب اختیار به تشریع الله تحقق مییابد. و این تشریع، به تکوین خدا در حوزه اختیار است!

علی ساعی(عبدالله مشکات), [07.02.23 20:48]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.